Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë Jonida Meniku 1357
FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS Raimonda Dervishi 1563
FIMIF-Modelimi matematik i gërmave në tekstet shqip dhe zbatime në sisteme kompjuterike Denisa Salillari 1338
FIMIF-Metoda për vlerësimin e zhvillimit spektral të njohjes së fjalës nën efektin e zhurmave Ervenila Musta 1271
FIMIF-Apport d’une Station de Transfert d’Energie par Pompage sur le taux d’intégration des EnR Driada Mitrushi 1166
FIMIF-Sistemet dinamike, zbatime të tyre në popullime Alfred Daci 1713
FIM -Karakterizimi mikrostrukturor i materjaleve me bazë çimento, me anë të përdorimit të metodave komplementare Irida Markja 1513
FIE-Metoda programimi dhe aplikime per sistemet e kompjuterizuara me ndjekje automatike të objekteve si dhe me komandim në distancë Genti Progri 1472
FIMIF-Integrimi në rrjet i sistemit fotovoltaik 5kW në qytetin e Tiranës.Mundësitë, potencialet energjitike dhe fisibiliteti Irma Bërdufi 1388
FIMIF-Studimi i potencialeve rajonale të energjisë diellore:Mbledhësit diellorë, ndikimi i parametrave fizikë e teknologjikë në efektivitetin e përdorimit të tyre në rajone të ndryshme të Shqipërisë Daniela Halili 1494
FIMIF-Eko betoni-Studim mbi përdorimin e Hirit të TEC-it Kosovë (Fly Ash) si shtesë në prodhimin e betonit, aspekti fizik, inxhinieriko-ekonomik dhe impakti mjedisor në zvogëlimin e CO2 Mevlan Qafleshi 1798
FIMIF-Kontribut në raporte të disa strukturave algjebrike me gjeometrinë afine plane dhe aplikime Orgest Zaka 2145
FIMIF-Një vlerësim i performancës së bankës së filtrave Mel dhe Gamaton përkundrejt FFT Saimir Tola 1073
FIMIF-Studimi i proçesit të zinkimit termik të çelikut Luan Kola 998
FIM -Përdorimi i teknologjisë 3D për dixhitalizimin e trupit dhe teknikat e avancuara të dizenjimit për prodhimin e veshjeve dhe këpucëve Tatjana Kosova (Spahiu) 1899
FIMIF-Vlerësimi i nivelit të aerosolëve antropogjenë në atmosferën e Tiranës dhe ndikimi i tyre në potencialin e energjisë diellore Urim Buzra 1542
FIM -Studimi teoriko-ekperimental i emetimeve të gazeve në M.D.B me objektiv reduktimin e grimcave të ngurta (PM) Lorenc Malka 1531
FIMIF-Studimi i dozave profesionale nga rrezatimi jonizues në territorin e Kosovës Gëzim Hodolli 2088
FIM -Sistemet inteligjente të transportit (SIT) në rajonin Tiranë - Durrës Drakuli Lumi 2089
FIMIF-Dozimetria termolumeneshente e rrezatimeve dhe disa zbatime të saj në praktikë Antuela Sinani 1677
FIN-Studimi i efekteve të deformkohës në strukturat beton arme Xhevahir Aliu 1776
FIN-Sjellja e strukturave me muratura nën ndikimin sizmik Cenë Krasniqi 1946
FIMIF-Valët mekanike ujore të gjeneruara nga lëkundjet sizmike në basenet e deteve Adriatik dhe Jon Adisa Daberdini 1781
FIN-Studim për përcaktimin e karakteristikave të deformkohës dhe tkurrjeve në betonet e prodhuara me Hira Teci - Kosovë Lulëzim Bytyçi 1671
FIN-Reagimi i strukturave prej betoni të armuar pa trarë dhe strukurave me trarë me lartësi të vogël, në rajonet me sizmicitet të mesëm dhe të lartë Altin Seranaj 1713
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të godinave me muraturë Erdit Leka 1689
FIMIF-Zhvillimi i biosensorëve shumëkanalësh dhe të integruar të bazuar në interferencën e shumë modave në një qark të integruar Moisi Xhoxhi 1568
FIN-Izolimi antisizmik në bazë i strukturave ndërtimore Luan Murtaj 1811
FIE-Kontrolli në kohë reale i gjeneratorit sinkron nëpërmjet softit labview Gentian Dume 1856
FIMIF-Karakteristikat fizike të sigurimit të cilësisë në radioterapi me tufa të jashtme Besim Xhafa 2840
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion