Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 303 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF-Sistemet dinamike, zbatime të tyre në popullime Alfred Daci 2153
FIM -Karakterizimi mikrostrukturor i materjaleve me bazë çimento, me anë të përdorimit të metodave komplementare Irida Markja 1901
FIE-Metoda programimi dhe aplikime per sistemet e kompjuterizuara me ndjekje automatike të objekteve si dhe me komandim në distancë Genti Progri 1832
FIMIF-Integrimi në rrjet i sistemit fotovoltaik 5kW në qytetin e Tiranës.Mundësitë, potencialet energjitike dhe fisibiliteti Irma Bërdufi 1689
FIMIF-Studimi i potencialeve rajonale të energjisë diellore:Mbledhësit diellorë, ndikimi i parametrave fizikë e teknologjikë në efektivitetin e përdorimit të tyre në rajone të ndryshme të Shqipërisë Daniela Halili 1809
FIMIF-Eko betoni-Studim mbi përdorimin e Hirit të TEC-it Kosovë (Fly Ash) si shtesë në prodhimin e betonit, aspekti fizik, inxhinieriko-ekonomik dhe impakti mjedisor në zvogëlimin e CO2 Mevlan Qafleshi 2102
FIMIF-Kontribut në raporte të disa strukturave algjebrike me gjeometrinë afine plane dhe aplikime Orgest Zaka 2596
FIMIF-Një vlerësim i performancës së bankës së filtrave Mel dhe Gamaton përkundrejt FFT Saimir Tola 1424
FIMIF-Studimi i proçesit të zinkimit termik të çelikut Luan Kola 1268
FIM -Përdorimi i teknologjisë 3D për dixhitalizimin e trupit dhe teknikat e avancuara të dizenjimit për prodhimin e veshjeve dhe këpucëve Tatjana Kosova (Spahiu) 2465
FIMIF-Vlerësimi i nivelit të aerosolëve antropogjenë në atmosferën e Tiranës dhe ndikimi i tyre në potencialin e energjisë diellore 1930
FIM -Studimi teoriko-ekperimental i emetimeve të gazeve në M.D.B me objektiv reduktimin e grimcave të ngurta (PM) Lorenc Malka 1930
FIMIF-Studimi i dozave profesionale nga rrezatimi jonizues në territorin e Kosovës Gëzim Hodolli 2434
FIM -Sistemet inteligjente të transportit (SIT) në rajonin Tiranë - Durrës Drakuli Lumi 2824
FIMIF-Dozimetria termolumeneshente e rrezatimeve dhe disa zbatime të saj në praktikë Antuela Sinani 2157
FIN-Studimi i efekteve të deformkohës në strukturat beton arme Xhevahir Aliu 2426
FIN-Sjellja e strukturave me muratura nën ndikimin sizmik Cenë Krasniqi 2304
FIMIF-Valët mekanike ujore të gjeneruara nga lëkundjet sizmike në basenet e deteve Adriatik dhe Jon Adisa Daberdini 2466
FIN-Studim për përcaktimin e karakteristikave të deformkohës dhe tkurrjeve në betonet e prodhuara me Hira Teci - Kosovë Lulëzim Bytyçi 2030
FIN-Reagimi i strukturave prej betoni të armuar pa trarë dhe strukurave me trarë me lartësi të vogël, në rajonet me sizmicitet të mesëm dhe të lartë Altin Seranaj 2300
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të godinave me muraturë Erdit Leka 2075
FIMIF-Zhvillimi i biosensorëve shumëkanalësh dhe të integruar të bazuar në interferencën e shumë modave në një qark të integruar Moisi Xhoxhi 1987
FIN-Izolimi antisizmik në bazë i strukturave ndërtimore Luan Murtaj 2215
FIE-Kontrolli në kohë reale i gjeneratorit sinkron nëpërmjet softit labview Gentian Dume 2529
FIMIF-Karakteristikat fizike të sigurimit të cilësisë në radioterapi me tufa të jashtme Besim Xhafa 3495
FIE-Modelimi i linjave të transmetimit të sistemit elektroenergjetik, lidhur me qëndrueshmërinë elektrike të tyre Marjola Puka 2892
FIMIF-Ekzpozimi i popullatës së Kosovës ndaj izotopit radioaktiv ²²²Rn në hapësira të mbyllura Gazmend Nafezi 2495
FIE-Kontrolli pa sensor i shpejtësisë së motorëve asikronë trefazorë Alfred Pjetri 4568
FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane Fitim Shala 3162
FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit Astrit Shatro 2585
Shfaq n.