Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 300 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF-Vlerësimi i nivelit të aerosolëve antropogjenë në atmosferën e Tiranës dhe ndikimi i tyre në potencialin e energjisë diellore 1930
FIM -Studimi teoriko-ekperimental i emetimeve të gazeve në M.D.B me objektiv reduktimin e grimcave të ngurta (PM) Lorenc Malka 1930
FIMIF-Studimi i dozave profesionale nga rrezatimi jonizues në territorin e Kosovës Gëzim Hodolli 2434
FIM -Sistemet inteligjente të transportit (SIT) në rajonin Tiranë - Durrës Drakuli Lumi 2824
FIMIF-Dozimetria termolumeneshente e rrezatimeve dhe disa zbatime të saj në praktikë Antuela Sinani 2157
FIN-Studimi i efekteve të deformkohës në strukturat beton arme Xhevahir Aliu 2426
FIN-Sjellja e strukturave me muratura nën ndikimin sizmik Cenë Krasniqi 2304
FIMIF-Valët mekanike ujore të gjeneruara nga lëkundjet sizmike në basenet e deteve Adriatik dhe Jon Adisa Daberdini 2466
FIN-Studim për përcaktimin e karakteristikave të deformkohës dhe tkurrjeve në betonet e prodhuara me Hira Teci - Kosovë Lulëzim Bytyçi 2030
FIN-Reagimi i strukturave prej betoni të armuar pa trarë dhe strukurave me trarë me lartësi të vogël, në rajonet me sizmicitet të mesëm dhe të lartë Altin Seranaj 2300
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të godinave me muraturë Erdit Leka 2075
FIMIF-Zhvillimi i biosensorëve shumëkanalësh dhe të integruar të bazuar në interferencën e shumë modave në një qark të integruar Moisi Xhoxhi 1987
FIN-Izolimi antisizmik në bazë i strukturave ndërtimore Luan Murtaj 2215
FIE-Kontrolli në kohë reale i gjeneratorit sinkron nëpërmjet softit labview Gentian Dume 2529
FIMIF-Karakteristikat fizike të sigurimit të cilësisë në radioterapi me tufa të jashtme Besim Xhafa 3495
FIE-Modelimi i linjave të transmetimit të sistemit elektroenergjetik, lidhur me qëndrueshmërinë elektrike të tyre Marjola Puka 2892
FIMIF-Ekzpozimi i popullatës së Kosovës ndaj izotopit radioaktiv ²²²Rn në hapësira të mbyllura Gazmend Nafezi 2495
FIE-Kontrolli pa sensor i shpejtësisë së motorëve asikronë trefazorë Alfred Pjetri 4569
FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane Fitim Shala 3162
FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit Astrit Shatro 2585
FAU-Përmirësimi i performancës energjitike në banesat me panele të parapërgatitura në Tiranë Gjergji Islami 3032
FAU-Administrimi, menaxhimi dhe tregu i tokës Gjergj Thomai 3012
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të objekteve të rëndësisë publike - spitaleve në Kosovë Arton Dautaj 3059
FIN-Studimi i sjelljes së ankerave metalik nën efektin e veprimeve ciklike Mentor Balilaj 2857
FIN-Studimi i ndikimit të deformkohës dhe tkurrjes së betonit në llogaritjen e strukturave prej betoni të armuar nëpërmjet analizës jo lineare Diana Lluka 2460
FIN-Kërkime mbi teknikat bashkëkohore për përforcimin e ndërtesave me muraturë Merita Guri 2284
FIE-Një vlerësim i modeleve matematike të nyjeve gjeneruese, nëpërmjet krahasimit të vlerave të matura dhe simulimeve të kryera Eni Saqe 2319
FIN-Vlerësimi mjedisor dhe ekonomik i opsionit më praktik për menaxhimin e mbetjeve urbane në vendin tonë Konalsi Gjoka 2565
FIN-Përcaktimi i potencialit të lëngëzimit në zonën e bregdetare të Golemit Shpresa Gashi 2694
FIN-Studim mbi vlerësimin sizmik të urave ekzistuese B/A nëpërmjet kurbave të fragilitetit Iralda Xhaferaj 2520
Shfaq n.