Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 181 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIN-Kërkime mbi teknikat bashkëkohore për përforcimin e ndërtesave me muraturë Merita Guri 1678
FIE-Një vlerësim i modeleve matematike të nyjeve gjeneruese, nëpërmjet krahasimit të vlerave të matura dhe simulimeve të kryera Eni Saqe 1642
FIN-Vlerësimi mjedisor dhe ekonomik i opsionit më praktik për menaxhimin e mbetjeve urbane në vendin tonë Konalsi Gjoka 1683
FIN-Përcaktimi i potencialit të lëngëzimit në zonën e bregdetare të Golemit Shpresa Gashi 1742
FIN-Studim mbi vlerësimin sizmik të urave ekzistuese B/A nëpërmjet kurbave të fragilitetit Iralda Xhaferaj 1764
FAU-Indeksi i fragmentimit dhe dendësia e rrjetit të lëvizjes si mjete analitike të gjurmës fizike të indit urban Denada Veizaj 1482
FIN-Menaxhimi i avancuar, analiza e cilësisë dhe vlerësimi i riskut të projekteve inxhinierike Idlir Dervishi 2399
FIE-Vlerësimi i gjendjes së transformatorëve mbi bazën e gazeve të tretura në vaj dhe interpretimi me ndihmën e logjikës Fuzzy Leonidha Londo 1744
FIMIF-Përcaktimi i strukturës dhe i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej hekuri të zbuluara në Shqipëri Edlira Duka 1585
FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional Elvida Pallaska 1698
FIMIF-Studimi i Efektit Sunyaev Zel'dovich në grupimet e galaktikave dhe krahasimi i modelit të Cooling Flow (Rrymat ftohëse) me modelin Izotermik në studimin e këtij efekti Enkelejd Çaça 1757
FIMIF-Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm Kleida Haxhi 1745
FIMIF-Ndërtimi dhe vlerësimi i modeleve statistikore për shpërndarjen e dëmeve që lindin nga kontratat e sigurimit të jetës e të jo-jetës Oriana Zaçaj 1784
FIN-Master plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës Lavdim Osmanaj 1858
FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Xhemali Pejtamalli 2444
FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre Etleva Beliu 2418
FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve Ilmi Hoxha 2459
FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve Blerina Papajani 2318
FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë Aida Bendo 2137
FIE-Ndërveprimi i teknologjive energjetike dhe informatike me sistemin elektroenergjetik dhe aplikime të tyre Arben Gjukaj 2432
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 2217
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 2640
FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit Joan Jani 2241
FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore Rustem Paci 2182
FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa. Ledia Aleksi 2833
FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra Agim Seranaj 2314
FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive Flamure Sadiki 2051
FIN-Vleresimi i demtimeve strukturore ne ndertesat TIP te sistemit arsimor Markel Baballeku 3004
FIN-Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën Esat Gashi 2248
FIN-Mbi lidhjet e mikroskemave të prodhimit të kombinuar të energjisë me faktorët mjedisore dhe ndikimi i tyre në kushtet e vendit tonë Mirel Miço 2405
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion