Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 162 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIE-Kontrolli pa sensor i shpejtësisë së motorëve asikronë trefazorë Alfred Pjetri 3555
FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane Fitim Shala 2463
FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit Astrit Shatro 2084
FAU-Përmirësimi i performancës energjitike në banesat me panele të parapërgatitura në Tiranë Gjergji Islami 2324
FAU-Administrimi, menaxhimi dhe tregu i tokës Gjergj Thomai 2303
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të objekteve të rëndësisë publike - spitaleve në Kosovë Arton Dautaj 2360
FIN-Studimi i sjelljes së ankerave metalik nën efektin e veprimeve ciklike Mentor Balilaj 2236
FIN-Studimi i ndikimit të deformkohës dhe tkurrjes së betonit në llogaritjen e strukturave prej betoni të armuar nëpërmjet analizës jo lineare Diana Lluka 1956
FIN-Kërkime mbi teknikat bashkëkohore për përforcimin e ndërtesave me muraturë Merita Guri 1864
FIE-Një vlerësim i modeleve matematike të nyjeve gjeneruese, nëpërmjet krahasimit të vlerave të matura dhe simulimeve të kryera Eni Saqe 1861
FIN-Vlerësimi mjedisor dhe ekonomik i opsionit më praktik për menaxhimin e mbetjeve urbane në vendin tonë Konalsi Gjoka 1940
FIN-Përcaktimi i potencialit të lëngëzimit në zonën e bregdetare të Golemit Shpresa Gashi 1937
FIN-Studim mbi vlerësimin sizmik të urave ekzistuese B/A nëpërmjet kurbave të fragilitetit Iralda Xhaferaj 1997
FAU-Indeksi i fragmentimit dhe dendësia e rrjetit të lëvizjes si mjete analitike të gjurmës fizike të indit urban Denada Veizaj 1712
FIN-Menaxhimi i avancuar, analiza e cilësisë dhe vlerësimi i riskut të projekteve inxhinierike Idlir Dervishi 2749
FIE-Vlerësimi i gjendjes së transformatorëve mbi bazën e gazeve të tretura në vaj dhe interpretimi me ndihmën e logjikës Fuzzy Leonidha Londo 1996
FIMIF-Përcaktimi i strukturës dhe i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej hekuri të zbuluara në Shqipëri Edlira Duka 1816
FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional Elvida Pallaska 1885
FIMIF-Studimi i Efektit Sunyaev Zel'dovich në grupimet e galaktikave dhe krahasimi i modelit të Cooling Flow (Rrymat ftohëse) me modelin Izotermik në studimin e këtij efekti Enkelejd Çaça 2017
FIMIF-Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm Kleida Haxhi 1958
FIMIF-Ndërtimi dhe vlerësimi i modeleve statistikore për shpërndarjen e dëmeve që lindin nga kontratat e sigurimit të jetës e të jo-jetës Oriana Zaçaj 2050
FIN-Master plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës Lavdim Osmanaj 2120
FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Xhemali Pejtamalli 2658
FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre Etleva Beliu 2699
FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve Ilmi Hoxha 2658
FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve Blerina Papajani 2561
FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë Aida Bendo 2369
FIE-Ndërveprimi i teknologjive energjetike dhe informatike me sistemin elektroenergjetik dhe aplikime të tyre Arben Gjukaj 2624
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 2433
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 2979
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion