Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 425 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional Elvida Pallaska 2059
FIMIF-Studimi i Efektit Sunyaev Zel'dovich në grupimet e galaktikave dhe krahasimi i modelit të Cooling Flow (Rrymat ftohëse) me modelin Izotermik në studimin e këtij efekti Enkelejd Çaça 2254
FIMIF-Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm Kleida Haxhi 2144
FIMIF-Ndërtimi dhe vlerësimi i modeleve statistikore për shpërndarjen e dëmeve që lindin nga kontratat e sigurimit të jetës e të jo-jetës Oriana Zaçaj 2267
FIN-Master plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës Lavdim Osmanaj 2299
FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Xhemali Pejtamalli 2860
FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre Etleva Beliu 2967
FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve Ilmi Hoxha 2852
FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve Blerina Papajani 2784
FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë Aida Bendo 2573
FIE-Ndërveprimi i teknologjive energjetike dhe informatike me sistemin elektroenergjetik dhe aplikime të tyre Arben Gjukaj 2815
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 2633
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 3261
FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit Joan Jani 2696
FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore 2613
FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa. Ledia Aleksi 3479
FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra Agim Seranaj 2739
FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive Flamure Sadiki 2416
FIN-Vleresimi i demtimeve strukturore ne ndertesat TIP te sistemit arsimor Markel Baballeku 3482
FIN-Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën Esat Gashi 2760
FIN-Mbi lidhjet e mikroskemave të prodhimit të kombinuar të energjisë me faktorët mjedisore dhe ndikimi i tyre në kushtet e vendit tonë Mirel Miço 2829
FIN-Studimi termoteknik, diagnoza dhe çertifikimi energjitik i ndërtesave rezidenciale ekzistuese dhe të reja Altin Bidaj 2876
FIN-Studimi dhe projektimi i betoneve jetëgjatë me lëndë të para vendi dhe eksperimentimi i tyre në kantjeret e prodhimit Alma Golgota 2208
FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit Anita Çaushi 2656
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotike Teuta Xhindi 2693
FIMIF - Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave Krisanthi Naka 2548
FIMIF - Menaxhimi i pasigurive në radioterapi nga kontrolli i cilësisë deri në strategjitë klinike dhe protokollet Erjona Bakiu 2416
FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent Lindita Dhamo 3453
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 2741
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 2743
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion