Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 137 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF-Ndërtimi dhe vlerësimi i modeleve statistikore për shpërndarjen e dëmeve që lindin nga kontratat e sigurimit të jetës e të jo-jetës Oriana Zaçaj 2056
FIN-Master plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës Lavdim Osmanaj 2125
FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Xhemali Pejtamalli 2663
FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre Etleva Beliu 2703
FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve Ilmi Hoxha 2661
FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve Blerina Papajani 2568
FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë Aida Bendo 2374
FIE-Ndërveprimi i teknologjive energjetike dhe informatike me sistemin elektroenergjetik dhe aplikime të tyre Arben Gjukaj 2628
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 2439
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 2988
FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit Joan Jani 2480
FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore Rustem Paci 2432
FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa. Ledia Aleksi 3177
FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra Agim Seranaj 2545
FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive Flamure Sadiki 2246
FIN-Vleresimi i demtimeve strukturore ne ndertesat TIP te sistemit arsimor Markel Baballeku 3275
FIN-Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën Esat Gashi 2518
FIN-Mbi lidhjet e mikroskemave të prodhimit të kombinuar të energjisë me faktorët mjedisore dhe ndikimi i tyre në kushtet e vendit tonë Mirel Miço 2649
FIN-Studimi termoteknik, diagnoza dhe çertifikimi energjitik i ndërtesave rezidenciale ekzistuese dhe të reja Altin Bidaj 2701
FIN-Studimi dhe projektimi i betoneve jetëgjatë me lëndë të para vendi dhe eksperimentimi i tyre në kantjeret e prodhimit Alma Golgota 2061
FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit Anita Çaushi 2460
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotike Teuta Xhindi 2503
FIMIF - Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave Krisanthi Naka 2382
FIMIF - Menaxhimi i pasigurive në radioterapi nga kontrolli i cilësisë deri në strategjitë klinike dhe protokollet Erjona Bakiu 2233
FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent Lindita Dhamo 3222
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 2573
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 2497
FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës Alfred Lako 2416
FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink. Adhurim Hoxha 2791
FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë. Ervin Paçi 2308
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion