Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 2496
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 3068
FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit Joan Jani 2548
FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore Rustem Paci 2487
FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa. Ledia Aleksi 3257
FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra Agim Seranaj 2602
FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive Flamure Sadiki 2288
FIN-Vleresimi i demtimeve strukturore ne ndertesat TIP te sistemit arsimor Markel Baballeku 3345
FIN-Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën Esat Gashi 2587
FIN-Mbi lidhjet e mikroskemave të prodhimit të kombinuar të energjisë me faktorët mjedisore dhe ndikimi i tyre në kushtet e vendit tonë Mirel Miço 2711
FIN-Studimi termoteknik, diagnoza dhe çertifikimi energjitik i ndërtesave rezidenciale ekzistuese dhe të reja Altin Bidaj 2742
FIN-Studimi dhe projektimi i betoneve jetëgjatë me lëndë të para vendi dhe eksperimentimi i tyre në kantjeret e prodhimit Alma Golgota 2098
FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit Anita Çaushi 2502
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotike Teuta Xhindi 2554
FIMIF - Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave Krisanthi Naka 2424
FIMIF - Menaxhimi i pasigurive në radioterapi nga kontrolli i cilësisë deri në strategjitë klinike dhe protokollet Erjona Bakiu 2286
FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent Lindita Dhamo 3298
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 2629
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 2580
FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës Alfred Lako 2454
FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink. Adhurim Hoxha 2857
FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë. Ervin Paçi 2357
FIN - Kontrolli i trafikut dhe i sigurise ne kryqezimet rrugore ne nje nivel. Krahasimi midis performances se kryqezimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve. Alma Afezolli 2736
FIN - Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar. Julian Kasharaj 2932
FIN - Përdorimi i fibrave polimere (fibër reinforced polymer - frp) për përforcimin dhe përshtatjen sizmike të strukturave betonarme. Igli Kondi 3416
FIMIF - Studimi i vetive të materialeve nanostrukturore të përfituara me anë të deformimit të fortë plastik Neset Izairi 2088
FIMIF - Analizë krahasuese e metodave për zgjidhjen e problemit kufitar dhe kontribut në zgjidhjen numerike të disa problemeve speciale të rendeve të larta Adrian Naço 2226
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e një modeli matematik të kombinimit të metodave statistikore me metodat GIS Endri Raço 3369
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik-informatik për sistemet e informacionit në agjencitë ekzekutive Teuta Myftiu 2694
FIN - Vlerësimi dhe përforcimi sizmik i urave ekzistuese Arian Lako 2296
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion