Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 87 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Veprimtari

Titulli Data e krijimit Vizita
Njoftim per perzgjedhjen e anetareve te bordit te administrimit, perfaqesues te ministrise pergjegjese per arsimin, ne institucionet publike te arsimit te larte 21 Shkurt 2019 86
FTESË NGA BASHKIA TIRANË PËR PJESËMARRJE NË 20 SHKURT 2019 NË KONFERENCËN E KATËRT TRANSNACIONALE ME OBJEKTIV SPECIFIK PËRMIRËSIMIN E TRAFIKUT NË TIRANË 14 Shkurt 2019 116
Njoftim per pyetesorin studentor per Vitin Akademik 2018-2019,Semestri I 13 Shkurt 2019 256
NJOFTIM - THIRRJE PER PJESEMARRJE NE TENDER 30 Janar 2019 236
NJOFTIM - NËNSHKRUHET MARRËVESHJA MES UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS DHE UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE 28 Janar 2019 289
VENDIM- Universiteti Politeknik i Tiranes Senati Akademik 21 Janar 2019 546
Njoftim- Ftese per oferte per "blerje te instrumentave gjeodezike" 21 Janar 2019 277
DEKLARATË - UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS , SENATI AKADEMIK 19 Janar 2019 325
VENDIM - NDRYSHIME NE STRUKTUREN MESIMORE PER VITIN AKADEMIK 2018-2019, DUKE FILLUAR NGA DATA 14.01.2019 10 Janar 2019 709
VENDIM - UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES SENATI AKADEMIK 10 Janar 2019 524
DEKLARATË- DEKANATI I FAKULTETIT TË IXHINIERISË SË NDËRTIMIT 08 Janar 2019 384
Njoftim- Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Student dhe Staf i UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + për vitin 2019 në Universitetin e Burimeve të Natyrës dhe Shkencave të Jetës (BOKU), në Austri. 27 Dhjetor 2018 542
Njoftim- Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh dhe Stafi të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + për vitin 2019 në Universitetin AGH UST në Poloni 19 Dhjetor 2018 814
Njoftim- FTESE PER OFERTE Nr. 6/2, Date. 14/12/2018 PER “BLERJE INSTRUMENTA GJEODEZIKE” 15 Dhjetor 2018 463
Njoftim - Deklaratë e Senatit Akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës 14 Dhjetor 2018 1021
NJOFTIM- HAPEN APLIKIMET PER PROGRAMIN E TRAINIMIT VULCANUS JAPAN 2019-2020 PER STUDENTET E INXHINIERISE. 06 Dhjetor 2018 526
NJOFTIM – Hapen aplikimet për programin Global UGRAD 05 Dhjetor 2018 468
NJOFTIM – Hapen aplikimet për Bursa në Brazil 04 Dhjetor 2018 393
Njoftim- Seminar Ndërkombëtar Sfida të Formimit në Arkitekturë 4-5 Dhjetor 2018 03 Dhjetor 2018 373
Njoftim- Për hapjen e kursit të formimit të vazhduar “Vlerësimi i linjave teknologjike, makinerive dhe pajisjeve” 22 Nentor 2018 476
Shfaq n.