Thirrje për aplikim nga Joint Community EIT drejtuar IAL-v

Shtyp
Krijuar: 09 Gusht 2021 Data pubblicazione Vizita: 1142

Hapet thirrja nga Joint Community EIT për Institucionet e Arsimit të Lartë për të nxitur ekonominë rrethore në Ballkanin Perëndimor https://eitrawmaterials.eu/joint-eit-community-call-for-higher-education-institutions-to-boost-the-circular-economy-in-western-balkans/

EIT RawMaterials së bashku me EIT Food, EIT Digital dhe EIT Climate-KIC hapën thirrjen për Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Ballkanin Perëndimor. Komuniteti EIT synon të nxisë kalimin në një ekonomi rrethore në Ballkanin Perëndimor dhe të zhbllokojë kapacitetet inovative të Institucioneve të Arsimit të Lartë.

Thirrja është e hapur për IAL -të që të forcojnë inovacionin dhe aktivitetet e tyre sipërmarrëse dhe të lidhen me nismën e përgjithshme të IAL -ve: https://www.eit-hei.eu/

Komuniteti EIT fton anëtarët jo-EIT që përfaqësojnë Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, që kanë një lidhje specifike përmes edukimit dhe kërkimit me ekonominë rrethore dhe me ndonjë prej fushave të përfshira të Komunitetit
EIT të specifikuara në njoftimin e thirrjes për aplikim dhe pjesëmarrje brenda këtij programi. Ky program për ngritjen e kapaciteteve do të ofrojë trajnim se si të përdoret mjeti HEInnovate, i cili është një mjet vetë-vlerësimi për Institucionet e Arsimit të Lartë që dëshirojnë të eksplorojnë potencialin e tyre inovativ. Përdorimi i HEInnovate është gjithashtu një nga kriteret e domosdoshme për thirrjet e Nismës së EIT për Arsimin e Lartë. Pjesëmarrja në këtë aktivitet trajnimi mund t'ju përgatisë të krijoni rrugëtimin e inovacionit dhe të krijoni aplikime cilësore për nismën e IAL -së. Mjeti mund të përdoret në disa nivele: në nivelin e universitetit, fakultetit, departamentit dhe atë personal.

Për informacione shtesë përfshirë afatin, tekstin e thirrjes dhe formularin e aplikimit ju ftojmë të vizitoni linkun https://eitrawmaterials.eu/joint-eit-community-call-for-higher-education-institutions-to-boost-the-circular-economy-in-western-balkans/