Konferenca Kombetare - 60 vjetori i UPT

Shtyp
Krijuar: 26 Maj 2011 Data pubblicazione Vizita: 2592

Thirrje per pjesemarrje ne Konferencen Kombetare ne kuader te 60 vjetorit te UPT

Konferenca Kombetare "Transferimi i Teknologjise se Avancuar, Ura e Rruges sone te Perbashket"
organizohet ne kuader te 60-vjetorit te Institutit Politeknik, sot Universiteti Politeknik Tirane.

Ne kete 60 vjetor te Universitetit tone, ne deshirojme te bejme nje bilanc te punes kerkimore-shkencore, te objektivave, arritjeve dhe
sfidave per te ardhmen. Konferenca do tu siguroje pjesemarresve mundesi qe te shkembejne mendime nepermjet prezantimeve dhe diskutimeve te hapura.
Konferenca eshte e hapur perparaqitjen e punimeve te perfaqesuesve
te shkences, te organizmave qeveritaredhe jo qeveritare, si dhe personave qe deshirojne te paraqesin rezultatet kerkimore te tyre ne fushat kerkimore si Energjia dhe mjedisi, Sistemet Elektroenergjetike, Automatizimi dhe proceset industriale, Transporti, materialet, etj.

 Ftese per referim