Projekti KHE STO - Seminar tekniko shkencor - 18-11-2014

Shtyp
Krijuar: 18 Nentor 2014 Data pubblicazione Vizita: 5933

Projekti KHE STO - Seminar tekniko shkencor:

Përmirësimi i transportit publik me ndihmën e instrumentave të teknologjisë së informacionit

Klikoni në: Ftesa dhe Axhenda.