Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 345 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Njoftim - Seminar: Inovacioni i mësimdhënies - 26.01.2016 - Ora: 11:30-13:30

Krijuar: 25 Janar 2016 Data pubblicazione Vizita: 5912

UNIVERSITETI POLITEKNIK i TIRANËS  dhe ZYRA  ERASMUS PLUS - HERE  ORGANIZOJNË  SEMINARIN:

"Inovacioni i mësimdhënies në kuadër të procesit Bolonja"

Objektivi kryesor i seminarit është:
"Të përhapet përvoja e marrë në konferencën e Tbilisit - Gjeorgji të organizuar nga SPHERE  dhe të nxitet diskutimi  e transferimi  i  praktikave më të mira  inovative në mësimdhënien në  UPT, në përputhje me planin institucional për përmirësimin e cilësisë".

Seminari i dedikohet anetarëve të rrjetit të UPT për sigurimin e cilësisë, drejtorisë mësimore të UPT dhe studentëve. Seminari është pjesë e aktiviteteve të UPT për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në mësim. Nga referimi dhe diskutimet priten të dalin  konkluzione  me propozime për aktivitete që duhen ndërmarrë në të ardhmen që lidhen sidomos me përmirësimin e elementëve të ndryshëm të planit mësimor, të programeve të lëndëve, të përgatitjes së detyrave, projekteve, praktikave e diplomave, të ngritjes të strukturave mbështetëse,  të futjes së ICT,  duke vënë në qendër studentin, si dhe në promovimin e stafit  që përdor këto metoda. Seminari do të diskutojë edhe rreth kërkesave të standarteve  për sigurimin e cilësisë.

Programi:
" Përmirësimi  i cilësisë së mësimdhëniës, në konteksin e sfidave të kohës- Prof. Genti Guxho-  Zv.rektor i UPT
" Inovacioni i mësimdhënies në kuadër të procesit Bolonja- Prof.As. Flamur Bidaj; Prof.A.Paparisto; Prof.As. F.Shehu-HERE
" Diskutime
" Përfundime


Data:    26.01.2016
Ora:   11:30 - 13:30
Vendi:   Salla e Senatit; UPT

 

Për më shumë, informohuni në materialin e mëposhtëm:

Seminari UPT- Erasmus - Inovacioni dhe modernizimi i mësimdhënies në IAL 26.01.2016