FIM - Njoftim për regjistrimet e kursit "AUDITIM ENERGJIE"

Shtyp
Krijuar: 04 Dhjetor 2017 Data pubblicazione Vizita: 2060

"Njoftohen të gjithë personat e interesuar se regjistrimet për kursin e "Auditim Energjie" kanë filluar që me datë 20 Nëntor 2017 dhe do të vazhdojnë deri në datë 10 Janar 2018. Kursi mendohet të fillojë në datë 12 Janar 2018. Aplikimet për ndjekjen e këtij programi studimi të bëhen pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike nga data 20.11.2017 deri në datë 10.01.2018, çdo ditë pune nga ora 12.00-16.00. Kordinatore e miratuar e këtij kursi është Prof. Asoc.. Majlinda Alcani. Bashkëngjitur gjendet dhe formulari aplikimit."


Bashkëngjitur është formulari i aplikimit:

FIM - Njoftim per regjistrimet e kursit "AUDITIM ENERGJIE"