Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 121 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Njoftim - UPT hap thirrjen per aplikim ne kuader te programit Erasmus+ me Riga Technical University(5 bursa bachelor dhe 4 bursa master)

Krijuar: 23 Prill 2018 Data pubblicazione Vizita: 1849

Periudha : Viti shkollor 2018-2019 Semestri I (5 muaj)
1. Studentët mund të aplikojnë pranë Zyrës së Karrierës në Rektorat, Kati i pare.
2. Bursa është 750 EURO/muaj
3. Udhëtimi paguhet nga Erasmus+ ( deri 275 round trip)
4. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikantët:
• - Vërtetim notash (mund të jetë edhe në gjuhën shqipe),
• - Kopje e pasaportës
• - Vërtetim studenti
• - Vërtetim i gjuhës Angleze, të paktën Niveli B2
• - Learning Agreement
Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 15 Maj 2018
Pas përzgjedhjes nga Komisioni i ngritur pranë Rektoratit të UPT, studentët e përzgjedhur do të pajisen me Letrën e Nominimit, e cila do të jetë pjesë e dokumentave që më pas do të nevojiten për të aplikuar online pranë RTU nga secili student i nominuar.
Informacion lidhur me kurset e studimit gjeni në: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/?lang=en
Informacion lidhur me Universitetin, akomodimin e më tepër gjeni në: http://fsd.rtu.lv/?lang=en
https://www.rtu.lv/en