Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 256 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Njoftim - "Kursi Fillestar i Oficerit të Forcës Ajrore", Qendra e Personel Rekrutimit në Forcat e Armatosura

Krijuar: 13 Qershor 2018 Data pubblicazione Vizita: 1049

Qendra e Personel Rekrutimit në Forcat e Armatosura, do të rekrutojë 2 (dy) kandidatë për të ndjekur “Kursin Fillestar të Oficerit të Forcës Ajrore”, i cili do të zhvillohet në periudhën 01 janar 2019-19 korrik 2019, në Akademinë Ushtarake Mbretërore të Forcës Ajrore Kranwell, në Britaninë e Madhe.

 Kriteret e pranimit të kandidatëve:

  • Të ketë shtetësi shqiptare.
  • Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë brenda dhe jashtë vendit.
  • Të jetë në moshë jo më shumë se 26 vjeç e 5 muaj, në ditën e fillimit të vitit akademik.
  • Të ketë përfunduar studimet “bachelor”, brenda ose jashtë vendit, në degët inxhinieri elektronike, informatike, telekomunikacioni ose teknologji informacioni dhe komunikimi, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë.
  • Të ketë notën mesatare të lëndëve të të gjitha viteve të arsimit të lartë (bachelor), jo më pak se 6 ( gjashtë).
  • Kandidatët duhet të kenë njohuri të gjuhës angleze në nivelin IELTS minimumi 5.5 pikë.
  • Të ketë gjatësinë trupore jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 165 cm për femrat.
  • Të mos jetë i larguar nga puna në administratën qendrore ose lokale (nëse ka qenë i punësuar para aplikimit), për shkelje të dispozitave të kodit të punës ose legjislacionit në fuqi.
  • Të ketë një trup me fizik të rregullt, të shëndetshëm nga të gjitha pikëpamjet, pa asnjë mangësi apo shenja që deformojnë pamjen.
  • Të mos jetë bartës i virusit HIV, Hepatit B dhe SST (Sëmundje Seksualisht të Transmetueshme), apo të ketë qenë ose të jetë përdorues i lëndëve narkotike.

 Periudha e regjistrimit të kandidatëve deri më 25 Korrik 2018.

 Adresa: Qendra e Personel Rekrutimit, Rruga e “Dibrës”, Tiranë.

 Kontakt: Tel:  + 355 42 34 85 88

 Faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Mbrojtjes (Website).

 Mod.gov.al /news room/ njoftime.