Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 386 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Njoftim- Hapet faza e aplikimeve për pjesëmarrje në programet e Nxitjes së Punësimit nga data 03.07.2018 deri në datë 03.08.2018

Krijuar: 23 Korrik 2018 Data pubblicazione Vizita: 1071

Në zbatim të Programeve të Nxitjes së Punësimit,Programeve për të rinjtë dhe Formimit në Punë,Shërbimi Kombëtar I Punësimit hap fazën e aplikimeve për pjesëmarrje në programet e Nxitjes së Punësimit nga data 03.07.2018 deri në datë 03.08.2018.

Në mbështetje të Ligjit Nr.7995,datë 20.09.1995 "Për Nxitjen e Punësimit",i ndryshuar;mbështetur ne VKM nr.873,datë 27.12.2006 (ndryshuar me VKM nr.187,datë 2.4.2014) (i përditësuar) "Për masën e financimit,kriteret dhe procedurat e zbatimit të programeve të praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë,që kanë mbaruar arsimin e lartë,brenda apo jashtë vendit",kërkojmë bashkëpunimin tuaj mbi orientimin e studentëve të sapodiplomuar pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë,me qëllim pjesëmarrjen e tyre në këtë program.

Përfshirja e punëkërkuesve në programet e praktikave profesionale bëhet duke patur parasysh vendbanimin e tyre,pra për studentët e sapo diplomuar të cilët kanë më pak se 24 muaj,që i kanë përfunduar këto studime me gjendje civile në Tiranë duhet të paraqiten pranë Zyrës së Punës Tiranë,ndërsa studentët e tjerë të sapo diplomuar të cilët e kanë gjendjen civile në rrethe mund t'i orientoni për të aplikuar pranë zyrave përkatëse të punësimit.

Gjatë periudhës së praktikës profesionale,punëkërkuesit kanë mundësinë të përfitojnë eksperiencë në punë si dhe të marrin një mbështetje financiare për cdo muaj praktike profesionale 100% e nivelit bazë të pagesës së papunësisë.Pas përfundimit të kryerjes së praktikës profesionale studentët pajisen me certifikatë.

Faleminderit për mirëkuptimin!