Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 245 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Listat e renditura te kandidateve ne programet e studimit 2019-2020 Raundi 2,sipas fakulteteve perkatese:

Krijuar: 30 Shtator 2019 Data pubblicazione Vizita: 377

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI):

FTI_Inxh.ELN-R2-19-20

FTI_Inxh.INF-R2-19-20

FTI_Inxh.TLK-R2-19-20

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE):

FIE_AUTOMATIZIM-R2-19-20

FIE_Energjitike-R2-19-20

FIE_Mekatronike-R2-19-20

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN):

FIN_Gjeodezi-R2-19-20

FIN_Hidroteknike-R2-19-20

FIN_Inxh.Mjedisi-R2-19-20

FIN_Ndertim-R2-19-20

Fakulteti I Inxhinierisë Mekanike (FIM):

FIM_Inxh.Ekonomike-R2-19-20

FIM_Inxh.Materiale-R2-19-20

FIM_Inxh.Mekanike-R2-19-20

FIM_Inxh.TekstilMode-R2-19-20

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM):

FGJM_Gjeomjedis-R2-19-20

FGJM_Gjeoinformatike-R2-19-20

FGJM_Gjeologjike-R2-19-20

FGJM_BurimeMinerale-R2-19-20

FGJM_NafteGaz-R2-19-20

Fakulteti I Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF):

FIMIF_Fizik-R2-19-20

FIMIF_Matematik-R2-19-20