Welcome to the website of Polytechnic University of Tirana
Filter

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues

Njoftim-Për shpalljen e kandidateve fitues për personel akademik me kohe të pjesshme në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, për vitin akademik 2020-2021

FAU-Shpallja e kandidatit fitues

FIM-Identifikimi i faktorëve relevant dhe formulimi i modelit për caktimin e shpejtësisë së goditjes së automjetit në këmbësorë sipas gjatësisë së hedhjes së këmbësorit

International Relations

...