Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 43 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

FIM - Energjitikë, vende vakante

Kategoria kryesore: Menu Lart
Krijuar: 13 Prill 2012 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Data pubblicazione Vizita: 3245

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Energjitikes, shpall vendet vakant si më poshtë:


1. Departamenti i Energjitikes shpall konkurs per 2 (dy) vende pune për personel akademik.


Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, profili Energjitike.

 • 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me mesatare mbi 8.00.
 • 3. Të njohë mire gjuhën Angleze (e mbrojtur me dëshmi).
 • 4. Të kete aftesi te mira ne komunikim dhe aftesi ne mesimdhenie.


2. Departamenti i Energjitikes shpall konkurs per 1 (nje) vend pune për punonjes ndihmes mesimor-shkencor.


Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 • 1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
 • 2. Preferohen kandidatet qe jane specializuar ne fushen e Motorreve me Djegie te Brendeshme.
 • 3. Të ketë njohuri te mira te programeve baze te kompjuterit.
 • 4. Të kete aftesi te mira ne komunikuese me koleget.
 • 5. Te kete aftesi per te drejtuar punet laboratorike ne menyre te pavarur.


Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 27.04.2012 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta:

 • 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 • 2. Curriculum Vitae;
 • 3. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar. (Aplikantët që kanë kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bërë njohjen e diplomave nga MASH);
 • 4. Kopje e Diplomës Master i Nivelit te Dyte ose “DOKTOR” të noterizuar, në rast se ka. (Aplikantët që kanë kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë berë njohjen e diplomave nga MASH);
 • 5. Fotokopje të pasaportës ose kartës së indentitetit;
 • 6. Kopje të librezës së punës të noterizuar;
 • 7. Certifikate kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme (ne rast se ka);
 • 8. Deshmi e gjuhes e noterizuar;
 • 9. Raport mjekësor për aftësi në punë;
 • 10. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion