Bordi i Administrimit

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 20 Nentor 2019 Vizita: 29492

DETYRAT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativë, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative te tij.

ANËTARËT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UPT

 

 

 

 

Arben Dhima 

Mirela Bimo

Alba Thoma 

Irida Vejsiu 

Dr. Jonida Teta

Prof.Dr Arjan Beqiraj

Dr. Adrian Naço 

 


 
 

 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Vendim Bordi Nr.25 date 17/10/2019 mbi tarifat 

Vendimet e Bordit te Administrimit

 

Njoftim: Bordi I Administrimit miraton paraprakisht dokumentin e statutit te Universitetit Politeknik 

Relacioni dhe Statuti I Bordit te Administrimit

Vendimi I Bordit te Administrimit per miratimin e statutit te Universitetit Politeknik te Tiranes

VENDIM Nr. 20, datë 15.11.2018 "Për miratimin e tarifave të rregjistrimit për vitin akademik 2018-2019 për programet e studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës"