Bordi i Administrimit

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 01 Qershor 2017 Vizita: 21288

DETYRAT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativë, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative te tij.

ANËTARËT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UPT

 

 

 

  Plarent Ndreca
Mirela Bimo
Gert Janaqi 
Albana Koçiu
Dr. Jonida Teta
Prof.Dr Arjan Beqiraj
Dr. Adrian Naço
Dr. Stela Jorgji
  Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Arsimit dhe Sportit 
Ministria e Arsimit dhe Sportit 
Departamenti i Administrates Publike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Sekretare