Projekte

Projekti KHE-STO

Programi: IPA ADRIATIC

Kohëzgjatja: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Përshkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Përmirësimi i Njohurive për një Organizim të Qëndrueshëm të Transportit) është për rritjen e njohurive mbi transport

 

Lista: Projekte Evropiane dhe Kombëtare - 2008 - 2015 dhe në vazhdim

Në Linjë

Kemi 324 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Pranime në Universitetin Politeknik të Tiranës (UPT)

Krijuar: 29 Shtator 2011 Ndryshimi i fundit: 06 Tetor 2016 Vizita: 118517

Pranimi i studentëve në programet e studimit  2016-2017

Lista përfundimtare e fituesve në raundin e dytë në UPT sipas fakulteteve:

1. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

 1. Inxhinieri Shkenca Toke
 2. Inxhinieri Gjeoinformatike
 3. Inxhinieri Gjeoburimesh
 4. Inxhinieri Gjeomjedisi


2. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike  (FIE)

 1. Automatizimi i Industrisë dhe Inxhinieri Mekatronike
 2. Energjitikë


3. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)

 1. Inxhinieri Ekonomike
 2. Inxhinieri Materiale
 3. Inxhinieri Mekanike
 4. Inxhinieri Tekstile dhe Mode
 • Rezultatet e përzgjedhjes së kandidatëve jashtë trojeve (Kosova)
 • Rezultatet e përzgjedhjes së kandidatëve jashtë trojeve


4. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike  (FIM&IF)

 1. Inxhinieri Matematike
 2. Inxhinieri Fizike


5. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit  (FIN)

 1. Inxhinieri Gjeodezi
 2. Inxhinieri Hidroteknike
 3. Inxhinieri Mjedis
 4. Inxhinieri Ndërtimi


6. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës  (FAU)

 1. Urbanistikë 
 2. Arkitekturë


7. Fakulteti i Teknologjsië së Informacionit  (FTI)

 1. Inxhinieri Elektronike
 2. Inxhinieri Informatike
 3. Inxhinieri Telekomunikacioni

 Udhëzime nga MAS - procedura aplikimi:

 1. Nr. 22 - 06.09.2016 - Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.13, dt. 22.07.2016 ”Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruana të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2016-2017
 2. Nr. 18 - 11.08.2016Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, si dhe kandidatëve me statusin e të verbrit, invalidit paraplegjik dhe tetrarlegjtk, jetimit, si dhe romët dhe egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruana të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2016 -2017.
 3. Nr. 15 - 01.08.2016 - "Për disa shtesa në udhëzimin nr.13, dt. 22.07.2016 ”Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2016 -2017””.
 4. Nr. 13 - 22.07.2016 - Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2016 -2017.

 

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion