Pranime në Universitetin Politeknik të Tiranës (UPT)

Shtyp
Krijuar: 29 Shtator 2011 Ndryshimi i fundit: 22 Shtator 2017 Vizita: 150946

Pranimi i studentëve në programet e studimit  2017 - 2018

 Kriteret e pranimeve në programet e studimit të ciklit të parë dhe për programet e integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin Politeknik të Tiranës