Programi i Transparecës

Shtyp
Kategoria kryesore: Universiteti
Krijuar: 08 Maj 2015 Ndryshimi i fundit: 18 Maj 2020 Data pubblicazione
Super User Vizita: 17459

Kliko këtu:

 

 1.  PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2019 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2020.
 2.  LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË MASËS 50% TË TARIFËS(KATEGORITË:STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTË EKSELENT ME MESATARE 9-10) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
 3.  LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARE QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 4. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT DHE PËRFITOJNË BURSË(KATEGORITË:STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTË EKSELENT ME MESATARE 9-10) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
 5.  LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË  REDUKTIM NE MASEN 50% TE TARIFES PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 6. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARE QË PËRFITOJNË BURSE PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 7. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-MARS 2020
 8. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2020
 9. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2019
 10. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2018
 11. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2017
 12. PROGRAMI I TRANSPARENCES NE UPT
 13. FORMATI KERKESES PER INFORMACION
 14. FORMAT ANKESE
 15.  LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT  PËRJASHTOHEN NGA TARIFA,CIKLI I PARË (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTE EKSELENTE ME MESATARE 9 - 10) PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 16. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË CILËT PËRFITOJNË REDUKTIM NË MASËN 50 % NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTE EKSELENTE ME MESATARE 9 - 10) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
 17. LISTA ME EMRAT E STUDENTEVE TE CIKLIT TE PARE DHE PROGRAMIT TE INTEGRUAR,TE CILET PERFITOJNE BURSE(KATEGORITE:STUDENTE NE NEVOJE DHE STUDENTE EKSELENTE ME MESATARE 9-10) PER VITIN AKADEMIK 2019-2020
 18. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 19. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRFITOJNË BURSË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 20. PREZANTIM MBI REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2018 DHE DETAJIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2019
 21. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2018 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2019
 22. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK  2018-2019 (VKM NR.40 DATË 23.01.2019)
 23. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË, TË CILËT PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 (VKM 780 date 26.12.2018,pika 1b,c,c,d,dh,e,e,f,g)
 24. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK  2018-2019 (VKM 269, studente sipas kategorive te pikes 1b,c,ç,d,dh,e,ë,f,g)
 25. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE, TË CIKLIT TË PARË, ME MESATARE 9-10, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 26. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRFITOJNË BURSË, (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË) PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 27. LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE (PJESA E TRETË)
 28. LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE (PJESA E DYTË)
 29. LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE (PJESA E PARË)
 30. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 31. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË, TË CILËT PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 32. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE ME NOTË MESATARE 9 DERI NË 10, TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 33. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE ME  NOTË MESATARE 9 DERI NË 10, TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 
 34. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2018
 35. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2016 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2017
 36. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-DHJETOR 2019
 37. PLANI STRATEGJIK DHE VJETOR I VEPRIMTARISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TIRANË PËR PERIUDHËN 2016-2020
 38. LISTA E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT
 39. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-DHJETOR 2018

Koordinator për të Drejtën e Informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Email : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel : 00355 42 227 914

Adresa : Drejtoria Juridike në Rektoratin e UPT , Sheshi Nënë Tereza , nr.4 , kati i parë.