Projekte
8th International Textile Conference 2018 
The organizers of the 8th International Textile Conference 2018 have a
great honor and pleasure of inviting you to take part in this Conference
to be held from 18th to 19th October 2018, in Tirana, Albania.
The Conference will focus on important topics and issues of European and
global science in the field of textile materials, technologies, fashion,
design and marketing.
ı Garment Manufacturing
ı Textile Processing
ı Biopolymers and Biotechnology
ı Comfort and Wellbeing
ı Developments in Textile Machinery
ı E-activities and E-commerce
ı Ecology and Environment in Textile Production
ı Fibre Physics and Textile Mechanics
ı Finishing, Dyeing and Treatment
ı Medical Textiles
ı Modelling and Simulation
ı Nanotextiles
ı Smart and Interactive Textiles
ı Supply Chain Management and Logistics
ı Technical and Protective Textiles
ı Textile Design and Fashion
ı Textile Education
ı Textile Testing
You are kindly invited to submit abstracts for the Conference by June
10th, 2018.
Abstracts should be submitted via email to 8_ITC_2018@upt-tekstilmoda.org
Please find attached the file guidelines for abstract submission and make
sure that abstracts match with the format required.
Deadline for submission of abstracts is June 10, 2018.
Deadline for submission of full papers is September 10, 2018

NO FEE registration will be charged for UPT staff.
 
 
 
Në Linjë

Kemi 45950 vizitorë e një përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Bursa

Ndryshimi i fundit: 17 Prill 2014 Vizita: 3524

Bursa per stazh profesional

Agjencia Universitare e Frankofonisë ju vë në dijeni se ka filluar aplikimi për bursa stazhi profesional. Mund të aplikojnë të gjithë studentët e regjistruar në vitin e parafundit të 3-vjecarit ose të Masterit si dhe studentët e sistemit të vjetër të cilët duhet të jenë të paktën në vitin e 3 të studimeve në momentin e kryerjes së stazhit. Agjencia Universitare e Frankofonisë dhe struktura pritëse duhet të nënshkruajnë domosdoshmërisht një kontratë të paktën një muaj para fillimit të stazhit.

Kandidati duhet:

- të jetë frankofon dhe student në një universitet anëtar të AUF;

- të marrë pjesë për herë të parë në këtë program;

- të paraqesë një dosje të plotë dhe Brenda afateve të caktuara;

- të deklarojë me përgjegjësi marrjen përipër të shpenzimeve financiare përvec atyre që mbulon AUF;

- të zgjedhë një strukturë pritëse jashtë vendit të tij dhe të marrë pëlqimin e saj;

- të justifikojë ndjekjen e këtij stazhi në lidhje me formimin dhe perspektivat e karrierës së tij.

Instucioni i origjinës së kandidatiti duhet:

- të përcjellë pranë BECO ( Zyra e Evropës Qendrore dhe Lindore) listat e studentëve kandidatë;

- të propozojë një klasifikim në varësi të prioriteteve të tij;

- të integrojë stazhin në studimet e kandidatit, duke marrë parasysh rezultatet e tij në caktimin e diplomës.

Struktura pritëse e kandidatit duhet:

- të justifikojë kapacitetin për të organizuar stazhin e dhënë;

- të nënshkruajë një kontratë stazhi me AUF përsa i përket mobilitetit të studentit.

Kandidatët duhet të regjistrohen në disiplinat e mëposhtme:

- Arkitekturë

- Kimi

- Mjedis

- Inxhinieri

- Gjeologji

- Hidro

- Matematikë

- Fizikë

- Telekomunikacion

Dosja duhet dorëzuar në Zyrën e Evropës Qendrore dhe Lindore të AUF ose në filialet në rajon.

Aplikimi ka filluar në 14 Shkurt 2011 dhe mbyllet në 5 prill 2011. Në fillim të majit publikohen rezultatet. Kohëzgjatja e stazhit varion nga 1 deri në 3 muaj, ajo nuk mund të copëzohet, zgjatet dhe as të ndërpritet.

Për informacione të mëtejshme mund të vizitoni:

http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-stage-professionnel-appel-regional-a-candidatures-2011.html

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion