Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 113 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Bursa

Ndryshimi i fundit: 17 Prill 2014 Vizita: 3366

Bursa per stazh profesional

Agjencia Universitare e Frankofonisë ju vë në dijeni se ka filluar aplikimi për bursa stazhi profesional. Mund të aplikojnë të gjithë studentët e regjistruar në vitin e parafundit të 3-vjecarit ose të Masterit si dhe studentët e sistemit të vjetër të cilët duhet të jenë të paktën në vitin e 3 të studimeve në momentin e kryerjes së stazhit. Agjencia Universitare e Frankofonisë dhe struktura pritëse duhet të nënshkruajnë domosdoshmërisht një kontratë të paktën një muaj para fillimit të stazhit.

Kandidati duhet:

- të jetë frankofon dhe student në një universitet anëtar të AUF;

- të marrë pjesë për herë të parë në këtë program;

- të paraqesë një dosje të plotë dhe Brenda afateve të caktuara;

- të deklarojë me përgjegjësi marrjen përipër të shpenzimeve financiare përvec atyre që mbulon AUF;

- të zgjedhë një strukturë pritëse jashtë vendit të tij dhe të marrë pëlqimin e saj;

- të justifikojë ndjekjen e këtij stazhi në lidhje me formimin dhe perspektivat e karrierës së tij.

Instucioni i origjinës së kandidatiti duhet:

- të përcjellë pranë BECO ( Zyra e Evropës Qendrore dhe Lindore) listat e studentëve kandidatë;

- të propozojë një klasifikim në varësi të prioriteteve të tij;

- të integrojë stazhin në studimet e kandidatit, duke marrë parasysh rezultatet e tij në caktimin e diplomës.

Struktura pritëse e kandidatit duhet:

- të justifikojë kapacitetin për të organizuar stazhin e dhënë;

- të nënshkruajë një kontratë stazhi me AUF përsa i përket mobilitetit të studentit.

Kandidatët duhet të regjistrohen në disiplinat e mëposhtme:

- Arkitekturë

- Kimi

- Mjedis

- Inxhinieri

- Gjeologji

- Hidro

- Matematikë

- Fizikë

- Telekomunikacion

Dosja duhet dorëzuar në Zyrën e Evropës Qendrore dhe Lindore të AUF ose në filialet në rajon.

Aplikimi ka filluar në 14 Shkurt 2011 dhe mbyllet në 5 prill 2011. Në fillim të majit publikohen rezultatet. Kohëzgjatja e stazhit varion nga 1 deri në 3 muaj, ajo nuk mund të copëzohet, zgjatet dhe as të ndërpritet.

Për informacione të mëtejshme mund të vizitoni:

http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-stage-professionnel-appel-regional-a-candidatures-2011.html

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion