Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 102 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Bursa

Ndryshimi i fundit: 17 Prill 2014 Vizita: 4156

Bursa per stazh profesional

Agjencia Universitare e Frankofonisë ju vë në dijeni se ka filluar aplikimi për bursa stazhi profesional. Mund të aplikojnë të gjithë studentët e regjistruar në vitin e parafundit të 3-vjecarit ose të Masterit si dhe studentët e sistemit të vjetër të cilët duhet të jenë të paktën në vitin e 3 të studimeve në momentin e kryerjes së stazhit. Agjencia Universitare e Frankofonisë dhe struktura pritëse duhet të nënshkruajnë domosdoshmërisht një kontratë të paktën një muaj para fillimit të stazhit.

Kandidati duhet:

- të jetë frankofon dhe student në një universitet anëtar të AUF;

- të marrë pjesë për herë të parë në këtë program;

- të paraqesë një dosje të plotë dhe Brenda afateve të caktuara;

- të deklarojë me përgjegjësi marrjen përipër të shpenzimeve financiare përvec atyre që mbulon AUF;

- të zgjedhë një strukturë pritëse jashtë vendit të tij dhe të marrë pëlqimin e saj;

- të justifikojë ndjekjen e këtij stazhi në lidhje me formimin dhe perspektivat e karrierës së tij.

Instucioni i origjinës së kandidatiti duhet:

- të përcjellë pranë BECO ( Zyra e Evropës Qendrore dhe Lindore) listat e studentëve kandidatë;

- të propozojë një klasifikim në varësi të prioriteteve të tij;

- të integrojë stazhin në studimet e kandidatit, duke marrë parasysh rezultatet e tij në caktimin e diplomës.

Struktura pritëse e kandidatit duhet:

- të justifikojë kapacitetin për të organizuar stazhin e dhënë;

- të nënshkruajë një kontratë stazhi me AUF përsa i përket mobilitetit të studentit.

Kandidatët duhet të regjistrohen në disiplinat e mëposhtme:

- Arkitekturë

- Kimi

- Mjedis

- Inxhinieri

- Gjeologji

- Hidro

- Matematikë

- Fizikë

- Telekomunikacion

Dosja duhet dorëzuar në Zyrën e Evropës Qendrore dhe Lindore të AUF ose në filialet në rajon.

Aplikimi ka filluar në 14 Shkurt 2011 dhe mbyllet në 5 prill 2011. Në fillim të majit publikohen rezultatet. Kohëzgjatja e stazhit varion nga 1 deri në 3 muaj, ajo nuk mund të copëzohet, zgjatet dhe as të ndërpritet.

Për informacione të mëtejshme mund të vizitoni:

http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-stage-professionnel-appel-regional-a-candidatures-2011.html