FIM - Energjitikë, vende vakante

Shtyp
Krijuar: 13 Prill 2012 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Vizita: 3628

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Energjitikes, shpall vendet vakant si më poshtë:


1. Departamenti i Energjitikes shpall konkurs per 2 (dy) vende pune për personel akademik.


Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, profili Energjitike.


2. Departamenti i Energjitikes shpall konkurs per 1 (nje) vend pune për punonjes ndihmes mesimor-shkencor.


Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:


Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 27.04.2012 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta: