Njoftim për vende të lira pune - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Shtyp
Krijuar: 11 Janar 2013 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Vizita: 8209

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit shpall vendet vakant si më poshtë:

1(një) lektor në lëndët Planifikim Urban dhe Urbanistikë (seksioni i urbanistikës)
1(një) lektor në lëndët Teori Arkitekturë dhe Studio Arkitekturë (seksioni i arkitekturës)
1(një) lektor në lëndët Kompozim Arkitektonik dhe Studio Arkitekturë (seksioni i arkitekturës)
1(një) lektor në seksionin e Energjisë për lëndët: Transmetim nxehtësije, Energji e rinovueshme
1(një) lektor në lëndën "Hidraulikë"
1(një) lektor në lëndën "Vepra Speciale"
1(një) lektor për lëndën "Rezistenca e Materialeve"
1(një) lektor në lëndët e grupit mësimor (Konstruksione Metalike dhe Druri)
1(një) lektor në lëndët e grupit mësimor (Infrastrukturë Transporti)
1(një) vend pune për laborant me arsim të lartë.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 01.02.2013 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës dokumentat.

Informohuni më shumë në lidhjen: kritere, dokumenta