Njoftim për vende të lira pune - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Shtyp
Krijuar: 11 Janar 2013 Ndryshimi i fundit: 17 Prill 2014 Vizita: 5028

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike shpall vendet vakant si më poshtë:

1. Vend pune për Sekretare Mësimore:
2. Departamenti i Inxhinierisë Fizike shpall 1(një) vend pune për laborant me arsim të lartë.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 01.02.2013 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës dokumentat.

Informohuni më shumë në lidhjen: kritere, dokumenta.