Vende pune për personel akademik

Shtyp
Krijuar: 18 Mars 2013 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Vizita: 4010

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike shpall vendet vakant si më poshtë:
Departamenti i Inxhinierisë Matematike shpall konkurs në 3 (tre) vende pune për personel akademik.
Departamenti i Inxhinierisë Fizike shpall konkurs per 2(dy) vende pune për personel akademik.
Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 29.03.2013 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës dokumentat.

Informohuni më hollësisht në lidhjen: Vende pune për personel akademik