Njoftime për punësim

Shtyp
Krijuar: 06 Shtator 2013 Ndryshimi i fundit: 26 Shkurt 2014 Vizita: 1370

Njoftime për punësim - Universiteti Politeknik i Tiranës

 

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 20.09.2013 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës dokumentat.

 

Klikoni në lidhjet e mëposhtme për kritere dhe dokumenta:

 

Fakulteti i Inxhinierise Elektrike shpall konkurs ne 3(tre) vende pune për personel akademik.


Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike shpall konkurs per 3(tre) vende pune për personel akademik.


Fakulteti i Teknologjise se Informacionit shpall 5 vendet vakant.


Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit shpall 5 vende vakante për personel akademik.