Njoftim

Shtyp
Krijuar: 05 Tetor 2012 Ndryshimi i fundit: 05 Tetor 2012 Vizita: 1434

Të gjithë kandidatët për studentë në Universitetin Politeknik të Tiranës, duhet të paraqesin në momentin e regjistrimit pranë Fakultetit përkatës, përvec dokumenteve të kërkuara nga Udhëzimi i MASH, edhe fotokopje të noterizuar të këtyre dy dokumentave: Dëftesë e pjekurisë dhe Diplomë e Maturës Shtetërore.