FIE - punesim - fituesit

Shtyp
Krijuar: 17 Tetor 2013 Ndryshimi i fundit: 17 Tetor 2013 Vizita: 2175
Lista e kandidateve fitues per vendet e lira ne Fakultetin e Inxhinierise Elektrike.
 
Ne zbatim te ligjit Nr 9741, Per Arsimin e Larte ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar neni 50 pika 3, perfundoi konkurrimi per vendet e lira per personel akademik ne FIE.

Ne perfundim, komisionet e vleresimit te kandidateve per punesim shpallin fitues si me poshte:
 
Departamenti i Elektroteknikes
1. Anita Xhemali
Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise
1. Leonidha Londo

Departamenti Automatikes
1. Denis Panxhi