Doktorata 2012-2013

Shtyp
Krijuar: 20 Mars 2013 Ndryshimi i fundit: 20 Mars 2013 Vizita: 1553

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
Hapet konkurimi per pranimin e kerkesave ne Shkollen e Doktorates "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi" ne Fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave. Afati i pranimit te dosjeve eshte 18 - 29 Mars 2013
Informohuni: Kritere, dokumenta.

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike shpall hapjen e programeve të ciklit të tretë të doktoratës për vitin akademik 2012-2013
Informohuni: Kritere, dokumenta.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit shpall hapjen e programeve të ciklit të tretë të doktoratës për vitin akademik 2012-2013.
Me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr 24 , date 9.01.2013 jane miratuar 15 kuota per shkollen e doktorates ne FTI nga te cilat 14 per kandidatet brenda territorit te vendit dhe 1 per kandidatet nga trojet jashte kufijve te vendit per vitin akademik 2012 - 2013
Afati për pranimin e kërkesave ështe nga data 18 Mars 2013 deri 29 Mars 2013. Dorëzimi i dokumentave bëhet pranë Sekretarisë së Dekanit të FTI.

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Hapet konkurimi për pranimin e kërkesave në Shkollën e Doktoraturës:
- Inxhinieri Ndërtimi
- Gjeodezi

Afati i pranimit të dosjeve është 18 - 29 Mars 2013
Informohuni: Kritere, dokumenta.
- Arkitekturë dhe Urbanistikë:
Afati i pranimit të dosjeve është 18 - 29 Mars 2013
Informohuni: Kritere, dokumenta.