Vende vakante - Drejtorë në UPT

Shtyp
Krijuar: 06 Maj 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Maj 2014 Vizita: 2172

Universiteti Politeknik i Tiranës shpall për punonjësit e personelit administrativ të UPT vendet vakant si më poshtë:

I. Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore
II. Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve dhe Blerjeve
III. Drejtor i Drejtorisë Juridike
IV. Drejtor i Drejtorisë Ekonomike
V. Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit
VI. Drejtor i Drejtorisë së Investimeve dhe Mirëmbajtjes

Të gjithë kandidatët të cilët janë punonjës të UPT, duhet të paraqesin dokumentat brenda datës 16.05.2014 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës.

Informohuni në: Kritere dhe dokumenta