Kandidatët fitues për personel akademik në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave

Shtyp
Krijuar: 01 Dhjetor 2014 Ndryshimi i fundit: 01 Dhjetor 2014 Vizita: 1899

Lista e kandidatëve fitues për personel akademik në  konkursin e zhvilluar në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave sipas Departamenteve përkatëse:

Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare

1. Dr. Edmond Hoxha

Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës

1. Elva Leka