Kandidatja fituese në konkursin e zhvilluar për Laborant në Departamentin e Inxhinierisë Fizike në FIMIF

Shtyp
Krijuar: 21 Janar 2015 Ndryshimi i fundit: 21 Janar 2015 Vizita: 2028

Njoftim për kandidatin fitues në konkursin e zhvilluar për Laborant në Departamentin e Inxhinierisë Fizike në FIMIF
Pas konkursit të zhvilluar me kandidatët si më poshtë:
1.    Gazmira Gjeta
2.    Mariola Goga
3.    Eglantina Merkaj
Pas procedurës së konkurimit shpallet fituese kandidatja Mariola Goga