Lista e fituesve për vende të lira pune në UPT

Shtyp
Krijuar: 05 Shkurt 2015 Ndryshimi i fundit: 05 Shkurt 2015 Vizita: 2956

Njoftim për procedurën e konkurimit
Për pozicionin Specialist Personeli dhe Arkivi në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe të Inxhinierisë Fizike nga konkursi i zhvilluar me kandidatët si më poshtë:
Arqile Male
Alma Pina
Liliana Mici
Suada Shehu
Pas procedurës së konkurimit shpallet  fitues  kandidati :

  1. Alma Pina

Për pozicionin Sekretare Mësimore në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës nga konkursi i zhvilluar me kandidatët si më poshtë:
Eliana Hasamataj
Marsela Xhixha
Liliana Mici
Suada Shehu
Pas procedurës së konkurimit shpallet  fitues  kandidati :

  1. Eliana Hasamataj

Për pozicionin Përgjegjës i  Sektorit të Auditit nga konkursi i zhvilluar me kandidatët si me poshtë:
Alketa Broci
Silvana Gushali
Pas procedurës së konkurimit shpallet  fitues  kandidati :

  1. Silvana Gushali

Për pozicionin Specialist në Sektorin e Prokurimeve nga konkursi i zhvilluar me kandidatët si më poshtë:
Aderaldo Mema
Suada Shehu
Pas procedurës së konkurimit shpallet  fitues  kandidati :

  1. Aderaldo Mema