Lista e fituesve për vende të lira pune për personel akademik në FIM në UPT

Shtyp
Krijuar: 18 Shkurt 2015 Ndryshimi i fundit: 18 Shkurt 2015 Vizita: 2576

Njoftim për procedurën e konkurrimit


Për pozicionin lektor ne Departamentin e Mekanikes ne Fakultetin e Inxhinierise Mekanike nga konkursi i zhvilluar me kandidatet si me poshte:

1.    Alfred Hasanaj
2.    Anis Sulejmani
3.    Erion Selmani
4.    Eli Vyshka
5.    Gent Afezolli

Pas procedures se konkurimit shpallet  fitues  kandidati :
1.    Erion Selmani

Për pozicionin lektor ne Departamentin e Mekanikes ne Fakultetin e Inxhinierise Mekanike nga konkursi i zhvilluar me kandidatet si me poshte:

1.    Anis Sulejmani
2.    Eli Vyshka
3.    Mentor Markja

Pas procedures se konkurimit shpallet  fitues  kandidati :
1.    Anis Sulejmani