Lista e fituesve për vende të lira pune në UPT

Shtyp
Krijuar: 29 Qershor 2015 Ndryshimi i fundit: 29 Qershor 2015 Vizita: 1735

Njoftim për procedurën e konkurimit


Për pozicionin laborant në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare në FGJM nga konkursi i zhvilluar me kandidatët si më poshtë:

1.    Albana Zenelaj
2.    Liljana Uka
3.    Renald Toska

Pas procedurës së konkurimit shpallet  fitues  kandidati :

1.    Albana Zenelaj

Për pozicionin Specialist, Sektori i Procesit Mësimor Cikli I,II në Drejtorinë e Kurrikulave  nga konkursi i zhvilluar me kandidatet si më poshtë:

1.    Gentjana Butka
2.    Hyrije Çekani
3.    Tauland Spahiu


Pas procedurës së konkurimit shpallet  fitues  kandidati :

1.    Tauland Spahiu