Thirrje për aplikim nga CERIC- Central European Research Infrastructure Consortium

Shtyp
Krijuar: 15 Shtator 2020 Data pubblicazione Vizita: 376

CERIC – Central European Research Infrastructure Consortium, hap thirrjen për propozime për qasje të koordinuar në më shumë se 50 instrumente dhe laboratorë mbështetës për kërkime në të gjitha fushat e materialeve, biomaterialeve dhe nanoteknologjisë.

Për të aplikuar, përdorni linkun "Submit a new CERIC proposal" në Zyrën e Unifikuar Virtuale - VU (https://vuo.elettra.trieste.it/)

Për thirrjen aktuale është në dispozicion një afat i vetëm për dorëzimin e propozimeve: 1 Tetor 2020 në 17:00 CET

* Çfarë ka të re në këtë thirrje? *

Hellas (ULF-FORTH): Ultraviolet Laser Facility of the Foundation for Research and Technology, në Greqi dhe LISA@ESRF: X-ray Absorption Spectroscop Beamlight , do të ofrojnë akses përmes CERIC.

Nëse jeni një studiues që punoni në Shqipëri, Bjellorusi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Estoni, Maqedonia e Veriut, Letonia, Lituania, Mali i Zi, Moldavia, Rumania, Rusia, Serbia, Sllovakia ose Ukraina, aplikoni për akses promocional: në kuadër të projektit evropian ACCELERATE ofrohet mbështetje e personalizuar për përgatitjen e propozimit, matjet dhe analizimin e të dhënave të cilat mund të mundësohen me anë të një kërkese.

Për informacion të mëtejshëm në lidhje me thirrjen, ju lutemi vizitoni faqen:https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/