Njoftim - Hapet konkursi për projektet në mbështetje të shoqatave të studentëve

Shtyp
Krijuar: 04 Nentor 2020 Data pubblicazione Vizita: 209

AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore hap thirrjen për projekte që synojnë mbështetjen e nismave të shoqatave të studentëve. AUF inkurajon studentët të promovojnë vlerat e vullnetariatit dhe përfshirjes së komunitetit, duke promovouar gjuhën frënge, përmes veprimeve inovative mbi temat prioritare të propozuara brenda kornizës së kësaj thirrjeje.

Studentët që mund të aplikojnë:

- shoqatat e studentëve nga institucionet anëtare të AUF të Evropës Qendrore dhe Lindore

Shënim: Të gjitha aktivitetet e propozuara brenda kornizës së projekteve duhet të kryhen para datës

1 korrik 2021.

Temat me përparësi

· Zhvillimi i qëndrueshëm ;

· Parandalimi dhe promovimi i shëndetit; COVID-19;

· Nisma qytetare dhe solidariteti;

· Nismat sipërmarrëse.

Kriteret e përzgjedhjes

· Përputhshëmria me temat prioritare

· Dimensioni frëngjishtfolës i projektit

· Natyra inovative e projektit

· Origjinaliteti i projektit

· Visibiliteti i projektit

· Aftësia për të asociuar disa partnerë të cilët bashkëfinancojnë projektin

· Koherenca në hartimin e projektit

Dorëzimi i projekteve

Formulari i projektit duhet të dërgohet në formatin .doc dhe .pdf në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. përpara datës 30 nëntor 2020.

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-aux-initiatives-etudiantes-appel-projets-2020/?fbclid=IëAR253yNYal9rSqE68DhkIqVoamPA-YdhJ0Afg21BExo8ëQkb_xap2MkBYFE

Përzgjedhja

Komiteti i përzgjedhjes do të shqyrtojë formularët e projektit dhe një përgjigje me shkrim do t'ju dërgohet brenda një periudhe kohe të arsyeshme duke konfirmuar vendimin e AUF.

Mbështetje AUF

Grantet e dhëna për një projekt mund të shkojnë nga 1,000 euro në 1,500 euro.

Kontaktoni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Linku: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-aux-initiatives-etudiantes-appel-projets-2020/?fbclid=IwAR14k-ULNu_IHgRoeJHkdhcbUaYVDRhqnR_o8tPaUKHPHUu5YN8YxMkmblk