Njoftim-Publikohet Guida studentore 2021 - 2022.

Shtyp
Krijuar: 15 Tetor 2021 Data pubblicazione Vizita: 1240

 Guida Studentore ka për qëllim të shërbejë si një udhërrëfyes për lehtësimin dhe përmirësimin e jetës suaj studentore.
Kjo guidë do të ketë karakter:
- informues mbi të drejtat dhe detyrimet e studentëve, vendndodhjet, strukturën e brendshme të
universitetit të tyre, ndarjen e fakulteteve dhe pikat e kontakteve të rëndësishme;
- orientues mbi njohjen e sistemit të transportit urban, qytetas dhe ndërqytetas që ndihmon në
lehtësimin e aktivitetit të ngarkuar ditor;
- njohës mbi tarifat, adresat dhe kontaktet e nevojshme dhe të domosdoshme të çdo institucioni në shërbim të qytetarit dhe më specifikisht në shërbim të studenti.

GUIDA STUDENTORE 2021-2022