Drejtoria e Kurrikulave

Shtyp
Krijuar: 20 Maj 2011 Ndryshimi i fundit: 14 Janar 2021 Vizita: 23198

Drejtor: Prof. Mimoza Cukalla
Email:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sektorët:

Specialist:Bledar Demaj

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialiste:Paola Janllari

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pershkrimi i punës:

  1. Të kujdeset për mirëmbajtjen e sistemit të kompjuterave. 
  2. Të mbajë kontakte me Fakultetin e Teknologjise së Informacionit dhe me shoqëri të cilat ofrojnë shërbime (suport). 
  3. Të mirëmbajë website-in e institucionit www.upt.al 
  4. Të bëjë instalim e PC, printer, skaner ,software etj. 
  5. Të japë asistencë për punonjësit që përdorin asetet kompjuterike në UPT. 
  6. Të  bëjë analizimin e problemeve të rrjetit dhe gjetjen e zgjidhjeve të tyre për vazhdimësinë e punës të personelit të UPT;  
  7. Detyra të tjera të përcaktuara në legjislacionin në fuqi si dhe aktet e brendshme të institucionit .

 

 

 

 Drejtoria e Kurrikulave kryen këto funksione:

· Koordinon, monitoron aktivitetin për hartimin, riorganizimin, rishikimin dhe mbylljen e programeve të studimit në të tre ciklet e studimit;

· Koordinon dhe monitoron zhvillimin e programeve mësimore duke u mbështetur në Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular të UPT-së;

· Koordinon punën me ministrinë përgjegjëse për arsimin e lartë (Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë) për çështjet mësimore dhe të administrimit të kurrikulës në UPT;

· Koordinon dhe monitoron procesin e pranimeve në të tre ciklet e studimit qe ofrohen në UPT;

· Bashkëpunon ngushtë me MASR nëpërmjet organizmave vartëse të saj për të gjitha çështjet dhe problematikat që lidhen me administrimin e anës mësimore ne UPT;

· Administron kërkesat për verifikime që vijnë nga institucione brenda dhe jashtë vendit, publike dhe/ose private, duke mbajtur një data bazë të rregullt për të gjithë ish-studentët e UPT-së.