Drejtoria e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve

Shtyp
Krijuar: 20 Maj 2011 Ndryshimi i fundit: 10 Nentor 2020 Vizita: 23094

Drejtor: Prof. Eleni Gjani

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sektorët:

Specialist: Hyrjana Mocka

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Përshkrimi i punës:

Sektori i projekteve shkencore dhe profesionale mbështet dhe ndihmon në menaxhimin e projekteve brenda programeve kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe lehtëson zhvillimin e projekteve me qëllim përfshirjen e stafit akademik, studiuesve të rinj dhe studentëve.

 · Komunikon në mënyrë periodike për të grumbulluar informacion në lidhje me projektet e universitetit (ato në proces) si dhe me strukturat përgjegjëse për gjetjen e projekteve te reja dhe realizimin e tyre;

· Mban të përditësuar kalendarin e afateve kohore te projekteve kyçe dhe monitoron realizimin e tyre sipas afateve të përcaktuara;

· Zbaton detyrat e përcaktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Projekteve në përputhje me objektivat kryesore të punës;

· Komunikon me struktura dhe institucione të tjera për të ndjekur realizimin e përgjegjësive të tyre në lidhje me zbatimin e projekteve të përbashkëta me Universitetin;

· Bashkëpunon me grupin e punës për të siguruar zbatimin e aktiviteteve të projektit si dhe mbështet në aktivitete të tjera që lidhen me projektin.

 

 

 

Buletini i Shkencave Teknike - Informacion per autoret