Erasmus+

Shtyp
Kategoria kryesore: Universiteti
Krijuar: 09 Qershor 2017 Ndryshimi i fundit: 24 Nentor 2021 Data pubblicazione
Super User Vizita: 27731

Erasmus+ 

NJOFTIM– Shtyhet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në University of West Attica, Greqi

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of West Attica, Greqi Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 1 dhjetor 2021, ora 12.00.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Universitetin Politeknik të Barit, në Itali

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Universitetin Politeknik të Barit, Politecnico di Bari, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.
Afati i aplikimit është 1 dhjetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +,në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Fachhochschule Bielefeld, në Gjermani

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Tekstilit dhe Modës, në Fachhochschule Bielefeld University of Applied Sciences, Gjermani.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe kriteret e përzgjedhjes e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 22 Nëntor 2021.

NJOFTIM- Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +,  në Van Hall Larenstein University, Holandë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, në Universitetin Van Hall Larenstein University, Holandë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Klikoni më poshtë  për të parë programin dhe listën e lëndëve të ofruara nga Van Hall Larenstein University:

Program Van Hall Larenstein

Afati i aplikimit është 11 Nëntor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of Applied Sciences In Nysa, Poland

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Applied Sciences In Nysa, Poland

Informacionin në lidhje me mënyrën e aplikimit, dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentave është 10 Nëntor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në University of West Attica, Greqi

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of West Attica, Greqi Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

STUDENT MOBILITY APPLICATION FORM STUDIES (SMS)

LEARNING AGREEMENT

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 19 nëntor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Universitetin Politeknik të Torinos, në Itali

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin Politeknik të Torinos, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 1 Nëntor 2021.

NJOFTIM – Shtyhet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh dhe stafi të Universitetit Politeknik të Tiranës, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of A Coruña (UDC), Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of A Coruña (UDC), Spanjë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentave është 20 Tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Anhalt University of Applied Sciences, Gjermani

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Anhalt University of Applied Scienties, Gjermani.

Informacionin në lidhje me mënyrën e aplikimit, dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 12 Nëntor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në University of Zagreb, Kroaci

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, në University of Zagreb, (Faculty of Textile Technology), Kroaci.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 7 tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete stafi të UPT-së, Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në Universitetin IUAV, Venezia, Itali

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për stafin e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin IUAV, Venezia, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati për aplikim, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në UPT:

Deri më 11 tetor 2021

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në AGH University of Science and Technology, Poloni.

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në AGH University of Science and Technology, Poloni.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 15 tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Riga Technical University, Letoni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Riga Technical University, Letoni.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 21 tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete stafi të UPT-së në kuadër të marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në University of West Attica, Greqi

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of West Attica, Greqi. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 27 shtator 2021.

NJOFTIM- Hapet Thirrja për mobilitete studentësh dhe stafi të UPT, në Universitetin e Poitiers, France

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentë dhe staf akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës, në Universitetin e Poitiers, në Ecole Nationale Supérieure D'ingénieurs De Poitiers (ENSIP), Francë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së dhe staf, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në University of Trento, Itali

Në kuadër të marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentë dhe staf të Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Trento, (Università di Trento), Itali. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 8 Tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh dhe staf të Universitetit Politeknik të Tiranës,në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of A Coruña (UDC), Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentë dhe staf të Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of A Coruña (UDC), Spanjë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentave është 15 Tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete për bashkëpunëtorët e kërkimit postdoktoral të UPT-së, në University of Tuscia, Itali

Në kuadër të Marrëveshjes bilaterale, midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Universitetit të Tuscias, Itali, është hapur thirrja për aplikime për bashkëpunëtorët e kërkimit postdoctoral, për kryerjen e kërkimeve në Universitetin e Tuscias.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 04 tetor 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 në University of Westminster, Angli

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Westminster, Angli.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 27 Gusht 2021.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of Applied Sciences In Nysa, Poland

Në kuadër të programit Erasmus + dhe Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Applied Sciences In Nysa, Poland.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentave është 26 Korrik 2021, ora 13.00.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh dhe staf të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, në kuadër të Marrëveshjes KA1, në Universitetin e Venezias, IUAV, Itali

Në kuadër të Marrëveshjes dy palëshe të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Universitetit IUAV të Venezias dhe në kuadër të Programit Erasmus+ KA1, është hapur thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, të cilët mund të kryejnë studime apo mësidhënie pranë Universitetit IUAV të Venezias, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 28 Qershor 2021, ora 14.00.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në "Gh. Asachi" Technical University of Iasi, në Rumani. 

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në "Gh. Asachi" Technical University of Iasi, Rumani.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është deri më 22 Qershor 2021.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +,në Universitetin Politeknik të Torinos, në Itali

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin Politeknik të Torinos, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 27 Maj 2021.

NJOFTIM - Hapet thirrja për aplikim, për 2 grante për mësimdhënie,shkëmbim stafi pedagogjik, (Departamenti i Energjitikës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike), në kuadër të projektit Erasmus+, midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegji

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave është 5 Maj 2021.

Për procedurën e aplikimit, ju lutemi klikoni këtu.

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në University of Chieti, Itali

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Chieti, (Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara), Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 15 Maj 2021.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 në University of Westminster, Angli

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Westminster, Angli.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 26 Prill 2021.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në University of Trento, Itali

Në kuadër të marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Trento, (Università di Trento), Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 3 Maj 2021

NJOFTIM - Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të Universitetit Politeknik të Tiranës,në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of A Coruña (UDC), Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of A Coruña (UDC), Spanjë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentave është 14 Maj 2021. 

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të Universitetit Politeknik të Tiranës, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin e Poitiers, Francë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Prodhim Menaxhimit, në Universitetin e Poitiers, Francë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati për aplikim për studentët: Deri më 26 Mars 2021

 NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegji.

Në kuadër të programit Erasmus + dhe Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Energjitikës, në University of Science and Technology (NTNU), Norvegji. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumenteve është 20 shkurt 2021.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për organizimin e Ditës së Hapur Virtuale, dedikuar për studentët shqiptarë, organizuar nga Universiteti i Tuscia, në datë 26 Janar 2021, ora 15:00-17:00.

Universiteti i Tuscia, Itali, do të organizojë Ditën e Hapur Virtuale, të dedikuar posaçërisht për studentët shqiptarë.

Duke vlerësuar marrëdhëniet shumë të mira bilaterale midis Universitetit të Tuscia dhe Universitetit Politeknik të Tiranës dhe bashkëpunimin në kuadër të programit Erasmus +, Universiteti i Tuscia fton studentët dhe stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës për të marrë pjesë në Ditën e Hapur Virtuale, në datë 26 Janar 2021, ora 15:00-17:00.

Gjithashtu, do ta vlerësonim shpërndarjen e këtij informacioni (posterin elektronik, agjendën në attach, si dhe linkun me poshtë), të marrë nga Website zyrtar i Universitetit Politeknik të Tiranës.

Pjesëmarrja në Ditën e Hapur të Universitetit të Tuscia është një mundësi e mirë për studentët dhe stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të UNITUS, të cilat janë pasuruar me aktivitete të reja.

Eventi do të jetë në anglisht.

 Për të marrë pjesë në Ditën e Hapur të Universitetit të Tuscia, klikoni në: http://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/get-to-know-unitus

 Më pas, plotësoni formën për regjistrim dhe merrni linkun përkatës.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitet (Bursë) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Universitetin Poitiers, Francë.

Universiteti Poitiers, Francë ka hapur thirrjen për aplikim për bursë për mobilitet, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Aplikimi është i hapur deri më 1 mars 2021.

 NJOFTIM - Shtyhet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of Applied Sciences në Nysa, Poloni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Applied Sciences në Nysa, Poloni.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

 Afati i dorëzimit të dokumentave është 23 Dhjetor 2020, ora 13.00.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në University of Applied Sciences In Nysa,Poland

 Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Applied Sciences In Nysa, Poland

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

 Afati i dorëzimit të dokumentave është 15 Dhjetor 2020, ora 13.00.

NJOFTIM - Shtyhet thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Anhalt University of Applied Sciences, Gjermani

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, për në Anhalt University of Applied Scienties, Gjermani.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 3 Dhjetor 2020.

NJOFTIM - Shtyhet thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Riga Technical University, në Letoni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Riga Technical University, në Letoni.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 26 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Shtyhet thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në AGH University of Science and Technology, në Poloni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në AGH University of Science and Technology, në Poloni

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 26 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë dhe Universitetin e Genovës, Itali.

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë dhe Universitetin e Genovës (UNIGE), Itali. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 25 nëntor 2020.

 

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Anhalt, Gjermani.
Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.
Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 25 Nëntor 2020, ora 13.00

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Eötvös Loránd University (ELTE), në Hungari

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, në Eötvös Loránd University (ELTE), në Hungari.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit  është 20 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në AGH University of Science and Technology, në Poloni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në AGH University of Science and Technology, në Poloni.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 19 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Politeknik të Milanos, në Itali

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime online për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin Politeknik të Milanos, në Itali në linkun: https://www.polimi.it/en/exchange-students-incoming/erasmus-programme/how-to-apply/

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit online është 15 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Fachhochschule Biefeld, në Gjermani.

Në kuadër të programit Erasmus + dhe Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, Departamentit të Tekstilit dhe Modës, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Fachhochschule Bielefeld, në Gjermani. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 18 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Politeknik të Torinos, në Itali

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin Politeknik të Torinos, në Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 25 Nëntor 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Riga Technical University, në Letoni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në Riga Technical University, në Letoni. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 nëntor 2020.

 

NJOFTIM MBI MUNDESINE E APLIKIMIT PER GRANT SHKEMBIM STAFI NE KUADER TE PROJEKTIT ERASMUS+

Key Action 1

– Mobility for learners and staff –

Higher Education Student and Staff Mobility

NJOFTIM -  Hapet Thirrja për Mobilitete Stafi të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin IUAV, në Venezia, Itali

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për mobilitete për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në Universitetin IUAV, në Venezia, Itali.
Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.
Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 20 Shkurt 2020.

Inter-institutional agreement 2019-202 between POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TIRANA AND UNIVERSITY OF WEST ATTICA (UNIWA)

Në kuadër të projektit ERASMUS + në bashkëpunim me Universitetin e WEST ATTICA (UNIWA) në Greqi, mirepresim aplikime nga stafi i Universiteti Politeknik të Tiranës (UPT) për 2 grante (1 për mësimdhënie dhe 1 për trajnim) në WEST ATTICA (UNIWA) në Greqi, per nje periudhe 1 javore (5+2).
Të interesuarit mund të drejtohen pranë Departamentit të Tekstilit dhe Modës për dokumentat dhe formularin e aplikimit (ose kontaktoni nëpërmjet emailit me Prof. Asoc. Dr Ilda Kazani, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Afati i fundit per aplikim eshte 5 Shkurt 2020

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete Stafi të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Fachhochschule Bielefeld, në Gjermani

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për mobilitete për mësimdhënie për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Departamentin e Tekstilit dhe Modës, në universitetin Fachhochschule Bielefeld, në Gjermani.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Të interesuarit mund të drejtohen pranë departamentit për formularët e aplikimit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 22 Janar 2020.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në FACULTY OF INDUSTRIAL DESIGN AND BUSINESS MANAGEMENT WITHIN “GHEORGHE ASACHI” TECHNICAL UNIVERSITY OF IAȘI, ROMANIA.

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në AGH University of Science and Technology, në Poloni

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Riga Technical University, në Letoni

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Nysa, në Poloni

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Gheorghe Asachi, në Rumani

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Oradea, në Rumani

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit, në Itali

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Anhalt, në Gjermani

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Politeknik të Torinos, në Itali

NJOFTIM - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Institutin Politeknik të Viseut, në Portugali

NJOFTIM - UPT hap thirrjen për aplikim për trainim stafi në kuadër të programit ERASMUS+ me Riga Technical University

Njoftim- Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Student dhe Staf i UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + për vitin 2019 në Universitetin e Burimeve të Natyrës dhe Shkencave të Jetës (BOKU), në Austri.

Njoftim- Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh dhe Stafi të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + për vitin 2019 në Universitetin AGH UST në Poloni

NJOFTIM - UPT hap thirrjen për aplikim në kuadër të programit ERASMUS+ me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Pireut, Greqi 

NJOFTIM - UPT hap thirrjen për aplikim në kuadër të programit ERASMUS+ me Riga Technical University

Njoftim - UPT hap thirrjen per aplikim ne kuader te programit Erasmus+ me Riga Technical University(5 bursa bachelor dhe 4 bursa master)

Njoftim- Hapet thirrja per bursa per studentet e doktoratures dhe stafin e UPT-se,ne kuader te programit Erasmus +ne Universitetin e Barit,Itali

Njoftim: UPT, përfaqësuar nga FIN dhe FGJM është pjesë e projekteve GEOWEB dhe BESTSDI të programit Erasmus+

Njoftim: Hapet thirrja për aplikime për projektin Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile

Njoftim - Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh dhe Stafi të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + për vitin 2017 në Universitetin e Barit, Itali

Njoftim - Universiteti i Rigës hap thirrjen për aplikime në kuadër të programit Erasmus+

Njoftim - Hapet thirrja për mobilitete (Bursa) studentësh dhe stafi të UPT-së në kuadër të marrëveshjes KA1 të programit Erasmus + për vitin 2017 në Universitetin Politeknik të Katalunjes në Spanjë

 

“Talented Europe” -  Promovimi i talenteve të reja në Europë

Nëpërmjet programit të Erasmus+ “Talented Europe” promovohen mobilitetet e talenteve të reja në Europë. Po zhvillohet një rrjet studentësh, të  diplomuarish, kompanish dhe organizatash edukimi në një platformë online  gjithashtu dhe aplikacion telefoni me emrin “Talented Europe” i cili do të krijojë mundësi punësimi dhe intershipi.
Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm. Regjistrimi është falas.

https://www.talentedeurope.eu/