Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 231 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Fakultete dhe Instituti

Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 09 Nentor 2016 Vizita: 38596

FAKULTETET, INSTITUTI DHE DEPARTAMENTET E UPT

 
I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

 1. Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 2. Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 4. Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 5. Departamenti i Gjeodezisë

II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës

III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 3. Departamenti i Bazave të Informatikës

IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
 
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
 
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
 

Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise

Departamenti i Tekstilit dhe Modes

  V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

 1. Departamenti i Shkencave të Tokës
 2. Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 4. Departamenti i Burimeve të Energjisë

VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 2. Departamenti i Elektroteknikës
 3. Departamenti i Automatikës

VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja

I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

 1. Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoambientit;
 2. Departamenti i Gjeofizikës Rajonale dhe Inxhinierike;
 3. Departamenti i Sizmologjisë;
 4. Departamenti i Ekonomisë Ujore dhe Energjive të Rinovueshme;
 5. Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion