Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Shtyp
Krijuar: 18 Dhjetor 2009 Ndryshimi i fundit: 24 Shkurt 2020 Vizita: 84832

 FAKULTETI I INXHINIERISË  MEKANIKE (FIM)

http://fim.upt.rash.al/

 Dekani: Akademik. Jorgaq Kaçani

 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 Historik i shkurtër i FIM

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është e para shkollë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në fushat e mekanikës, metalurgjisë dhe materialeve dhe tekstil modës. Përgatitja e specialistëve të lartë të inxhinierisë mekanike në Shqipëri daton që nga viti 1951, në degën e inxhinierisë mekanike e cila ka qenë pjesë përbërëse e Institutit të lartë Politeknik, deri në vitin 1957, vit në të cilin me krijimin e Universitetit të Tiranës u bë pjesë përbërëse e tij. Deri në vitin 1991, vit në të cilin krijohet Universiteti Politeknik, dega e inxhinierisë mekanike ishte pjesë përbërëse e fakultetit të inxhinierisë mekanike dhe elektrike. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike formësohet si njësi e pavarur e Universitetit Politeknik në vitin 1991. Në vitin 1999 me organizimin e zgjedhjeve të para demokratike në universitete u bë edhe riorganizimi i F.I.M. si më poshtë:

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
 
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
 
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese

Departamenti i Prodhim Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Teknologji mekanike
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve 
-Menaxhim industrial dhe Inxhinieri Ekonomike

Departamenti i Tekstilit dhe Modës

Diplomat

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Mekanike

  1. Profili Energjitikë
  2. Profili Konstruksione Makinash dhe Mjete Lëvizëse
  3. Profili Prodhim dhe Menaxhim Industrial

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Tekstile dhe Modë

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Ekonomike

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Materiale

PhD në Inxhinieri Mekanike