Fakultete dhe Instituti

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 20 Tetor 2020 Vizita: 80029

FAKULTETET, INSTITUTI DHE DEPARTAMENTET E UPT

 
I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)

Departamenti i Tekstilit dhe Modes

  V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)