Programet e Studimit

Shtyp
Krijuar: 28 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 09 Nentor 2020 Vizita: 153728

Programet e Studimit

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 1. “Bachelor”
 1. “Master i Shkencave”
 1. “Master Profesional”