Programi i Transparecës

Shtyp
Kategoria kryesore: Universiteti
Krijuar: 08 Maj 2015 Ndryshimi i fundit: 16 Nentor 2021 Data pubblicazione
Super User Vizita: 26287

Kliko këtu: 2021 - Programi i transparencës: shërbime, informacione, kuadri ligjor, etj

Lista  e studentëve  përfitues (viti 2018-2021):

 1. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 (CIKLI I PARË DHE PROGRAM I INTEGRUAR RASTE TË VECANTA)
 2. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË REDUKTIM NGA TARIFA PËR VITIN 2020-2021 (CIKLI I DYTË RASTE TË VECANTA)
 3. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË,TË CILËT PAGUAJNË 50% TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
 4. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021 (CIKLI I PARE DHE PROGRAMI I INTEGRUAR)
 5. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË BURSË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 (CIKLI I PARË DHE PROGRAMI I INTEGRUAR)
 6. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË MASËS 50% TË TARIFËS(KATEGORITË:STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTË EKSELENT ME MESATARE 9-10) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
 7. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARE QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 8. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT DHE PËRFITOJNË BURSË(KATEGORITË:STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTË EKSELENT ME MESATARE 9-10) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
 9. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË  REDUKTIM NE MASEN 50% TE TARIFES PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 10. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARE QË PËRFITOJNË BURSE PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 11.  LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT  PËRJASHTOHEN NGA TARIFA,CIKLI I PARË (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTE EKSELENTE ME MESATARE 9 - 10) PËR VITIN AKADEMIK  2019-2020
 12. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË CILËT PËRFITOJNË REDUKTIM NË MASËN 50 % NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË DHE STUDENTE EKSELENTE ME MESATARE 9 - 10) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
 13. LISTA ME EMRAT E STUDENTEVE TE CIKLIT TE PARE DHE PROGRAMIT TE INTEGRUAR,TE CILET PERFITOJNE BURSE(KATEGORITE:STUDENTE NE NEVOJE DHE STUDENTE EKSELENTE ME MESATARE 9-10) PER VITIN AKADEMIK 2019-2020
 14. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 15. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRFITOJNË BURSË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 16. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK  2018-2019 (VKM NR.40 DATË 23.01.2019)
 17. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË, TË CILËT PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 (VKM 780 date 26.12.2018,pika 1b,c,c,d,dh,e,e,f,g)
 18. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK  2018-2019 (VKM 269, studente sipas kategorive te pikes 1b,c,ç,d,dh,e,ë,f,g)
 19. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE, TË CIKLIT TË PARË, ME MESATARE 9-10, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 20. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRFITOJNË BURSË, (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË) PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 21. LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE (PJESA E TRETË)
 22. LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE (PJESA E DYTË)
 23. LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE (PJESA E PARË)
 24. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 25. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË, TË CILËT PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 26. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE ME NOTË MESATARE 9 DERI NË 10, TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 27. LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE ME  NOTË MESATARE 9 DERI NË 10, TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 

Pasqyra përmbledhëse për realizimin e zërave kryesore të buxhetit dhe detajimi i buxhetit (viti 2017-2020)

 1. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2019 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2020.
 2. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2018 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2019
 3. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2018
 4. PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2016 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2017

Të dhëna të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet (viti 2018-2021)

 1. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-TETOR 2021
 2. TE DHENA MBI TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET JANAR-DHJETOR 2020
 3. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-DHJETOR 2019
 4. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-DHJETOR 2018

Regjistrat e kërkesave për informim (viti 2017-2020)

 1. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2020
 2. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2019
 3. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2018
 4. REGJISTRI KERKESAVE PER INFORMIM VITI 2017

PLANI STRATEGJIK DHE VJETOR I VEPRIMTARISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TIRANË PËR PERIUDHËN 2016-2020

LISTA E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT

PROGRAMI I TRANSPARENCES NE UPT

FORMATI KERKESES PER INFORMACION

FORMAT ANKESE

Koordinator për të Drejtën e Informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 Email : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel : 00355 42 227 914

Adresa : Drejtoria Juridike në Rektoratin e UPT , Sheshi Nënë Tereza , nr.4 , kati i parë.