IMG-LOGO
IMG-LOGO

NJOFTIME

FTESË Pjesëmarrje në aktivitetin Albanian ICT Awards,20 Mars 2019 ora 12:00 tek salla “Silvano Pedrollo” në UPT                       

NJOFTIM -  MBI MUNDËSINË E APLIKIMIT PËR 3 GRANTE SHKËMBIM STAFI NË KUADËR TË PROJEKTIT ERASMUS+

NJOFTIM – HAPEN THIRRJET PËR APLIKIM NË INSTITUTIN E SHKENCAVE TË INTEGRUARA DHE TEKNOLGJISË  (ISST) NË UNIVERSITETIN HOSEI JAPONI 

 

 

.

KALENDARI