IMG-LOGO
IMG-LOGO

Bordi i Administrimit

DETYRAT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativë, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative te tij.
ANËTARËT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UPT

Arben Dhima                   

Mirela Bimo                        

Irida Vejsiu                        

Alba Thoma                      

Dr.Jonida Teta                    Fakulteti i Inxhinierise Mekanike

Prof.Dr Arjan Beqiraj           Fakulteti i GJeologjiese dhe Minierave

Dr.Adrian Naço                   Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike

 

Vendimet e Bordit te Administrimit

 

Njoftim: Bordi I Administrimit miraton paraprakisht dokumentin e statutit te Universitetit Politeknik

Relacioni dhe Statuti I Bordit te Administrimit

Vendimi I Bordit te Administrimit per miratimin e statutit te Universitetit Politeknik te Tiranes

VENDIM Nr. 20, datë 15.11.2018 "Për miratimin e tarifave të rregjistrimit për vitin akademik 2018-2019 për programet e studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës"